Ineke van Buren 19-04-17 08:02:35

Het was heerlijk om met zo'n grote groep God lof te zingen en te luisteren naar Marcel.
Het mooiste blijven toch de oudere liederen. En dan vooral de wijzen. Die zingen gewoon goed.
Maar ik ben heel benieuwd naar de collecteopbrengst. Wordt die bekend gemaakt?
Groetjes, Ineke


Reactie:
Beste Ineke en alle meelezers,

De collecte van de Paas Sing-in heeft € 4.528,80 opgebracht.
Daarmee zijn we ruim uit de kosten. Het restant zal gebruikt worden ten gunste van het werk van Stichting Jij daar! en Geloofstoerusting.

Na de Heere, hartelijk dank voor dit mooie bedrag.

 J 14-04-17 09:27:32

Wanneer komt de avond van D.s. Floris van Binsbergen online?


Reactie:
De avond is hier terug te zien.
Avond met Ds. van Binsbergen

Dick 13-04-17 12:35:51

Vanavond spreek ik voor de radio Parousia in Amsterdam.

Hij, maakt het verschil!!

Ik nodig je uit om te luisteren.

Hoe dan?

Via internet: www.salto.nl

Klik op Mokum live

Hoe laat?

Ongeveer 22.15 uur

Veel zegen..

Dick

RE: Jijdaar Doorn 09-04-17 18:12:27

Net de avond met Andries en Jildou terug zitten kijken. Wat een mooie avond ! Het heeft me echt geraakt !

Heere, dank U wel !! Andries en Jildou, de pianiste, leidinggevenden en overige vrijwilligers, ook bedankt voor jullie onmisbare bijdrage ! En heel veel zegen toegewenst in wat jullie verder allemaal nog mogen doen !

Hartelijke groet, Matthias.


Jijdaar Doorn 08-04-17 19:22:14

De jongerenavond Doorn met Andries Knevel is terug te zien.

Thema: Hoop op het randje van de dood.

Zangeres: Jildou Bakker

Deel 1: https://youtu.be/g758nnt2QxA

Deel 2: https://youtu.be/7dDDg7wb9cU

Dick 06-04-17 13:27:40

Vanavond spreek ik voor de radio Parousia in Amsterdam.
JEZUS. WAAROM LAAT JE JEZUS DAAR HANGEN?

Ik nodig je uit om te luisteren.
Hoe dan? Via internet: www.salto.nl Klik op Mokum live
Hoe laat? O
ngeveer 22.15 uur.
Veel zegen.. Dick

Annelies 25-03-17 12:28:28

Kunnen we vanavond dit lied zingen??

Change my heart oh God
Make it ever true
Change my heart oh God
May I be like You

You are the potter
I am the clay
Mold me and make me
This is what I pray

Change my heart oh God
Make it ever true
Change my heart oh God
May I be like You

https://youtu.be/cUjUvoynGMM

Jijdaar Goes (B) 20-03-17 22:28:44

Vanaf het eerste moment van je leven begon Hij te roepen en tot op vandaag loopt Hij altijd maar achter je aan met Zijn genade en Zijn heil.

Worden alle mensen geroepen tot de zaligheid? Worden alle mensen in de wereld geroepen tot het heil in Christus? Nee. Niet alle mensen worden geroepen. Alleen zij worden geroepen, die met het Evangelie in aanraking komen. Besef je daarom hoé groot het wonder is dat jij hier vanavond zit? Je komt met het Evangelie in aanraking en je behoort tot degenen die door Christus geroepen worden! Eén keer de nodiging gehoord te hebben, betekent geroepen te zijn.

Terug naar je vraag; kan het zijn dat Jezus daarom soms zwijgt als je het
moeilijk hebt? Het antwoord is “nee” en “ja”. God roept, dat staat vast. Hij
nodigt jou, dat kan niet de reden zijn dat Hij zwijgt. Als je toch een stilte
van Jezus ervaart, kan het zijn omdat er iets in de weg staat tussen jou en
Christus. Het kan ook een beproeving zijn van Hem in jou leven, om je als het
ware te louteren voor intensere toewijding. Breng dit voor Gods aangezicht in
gebed.

Jijdaar Goes (A) 20-03-17 22:28:07

Jezus achtervolgt je met Zijn liefde. Toch zei de gastheer dat de eerste genodigden het niet waard waren. Kan het zijn dat Jezus daarom soms zwijgt als je het moeilijk hebt?

Je moeten weten, beste vriend/vriendin, dat God je ernstig roept. En ook niet zomaar één keer, een beetje vluchtig als het ware. Immers, hoeveel preken bijvoorbeeld liet Hij je al niet horen? Hoeveel avonden als deze heb je al niet bezocht? Telkens weer die welmenende roep van Hem aan jou: bekeer je, bekeer je, want waarom zou je sterven (Ezech. 33:11)

God nodigt dus jou. Nog steeds.
Zelfs tot deze avond toe. Omdat je het waard bent. Volkomen waard.
Niet in mijn ogen. Maar in Zijn ogen; de ogen van God.

Kan er dan tóch een zwijgende God/Jezus zijn als je het moeilijk hebt? Ik vind dit echt een lastig te beantwoorden vraag. Want de roep gaat immers uit, steeds weer. Ook naar jou.

Als het stil is, is het misschien inderdaad net alsof Hij zwijgt. Maar dit ís niet zo. Het zegt iets over de hardheid van je hart. Van mijn hart. Als Hij al zo vaak geklopt heeft en de deur dicht gelaten. Als de Heere vanavond
aan jou zou vragen: ‘wat moet Ik nu nog meer doen aan je hart?’ wat zou je dan
zeggen? Kan Hij nog meer doen dan Hij gedaan heeft? Zal je opnieuw weigeren aan
de stem van Christus gehoor te geven?
Christus bidt om je te verzoenen met Zijn Vader (2 Kor. 5:20). Een biddende Christus. Je moet het je eens voorstellen…

Jijdaar Goes 20-03-17 22:26:00

Strijd is toch heel normaal? Elke gelovige strijdt tegen satan. Omdat God met ons is. Toch?


Ja, hierin heb je helemaal gelijk. Jezus zegt dat je gehaat, vervolgd etc. zult worden als je Zijn discipel bent. Omdat zij (de wereld) Hem gehaat, vervolgd etc. hebben. In Luk. 14:27 zegt Christus zelfs dat je Zijn discipel niet eens kunt zijn als je jouw kruis niet draagt en Hem navolgt. Dus geen makkelijke reis, wél een behouden aankomst. Daarom, bemoedig elkaar als gelovigen. Er is namelijk niets dan ons kan scheiden van de liefde van God, in Christus Jezus, onze Heere (Rom. 8: 38 39).

<< < 2 3 4 5 6 > >>
Zoeken
Terug naar homepage