Johan 21-03-11 18:00:29

Hoi Heit en Mem...

Nog steeds een mooie site!!

Groetnis

Johan

dekogifts dordrecht 13-02-11 22:18:49

Het is wel even puzzelen om die bericvhtjes te kunnen lezen maar het is wel leuk

wiepkje 19-03-10 22:02:14

He knilles , sjocht der goed út de nije web side , moai hjer ,sjoch der elke wike efkes op .
groetnis wiepkje

Nijemirdum 29-04-09 20:44:05

tip: http://nijemirdum.hyves.nl/

Elias en Feikje 22-03-09 17:14:57

Hoi Luitjes,
Moai hear, dy foto mei Knilles yn'e tun mei dy Frysker op de achtergrûn.

wiepkje 23-11-08 17:48:29

He jantsje moaie foto`s hjer , sa ûnderweis , wat wenje wij ek yn in pracht doarp!

Sietze Doorenspleet 01-07-08 20:14:16

Hoi Nijemardumers,
Wat in hartstikke leuke site ha jim yn elkoar flanst. As geboren Nijemardumer binne je altyd interesjerre yn it wol van Nijemardum. Wat ha wy vaak by Peterson yn é weinmakkery sitten winterdeis om us redens sliepje te liien en wy stienen ek vaak bij it fjoer yn é smidse wer 't jimme no wenje.
In protte succes en hald us op'e hichte fan de Nijemardumer nijtsjes.

Holland Supporter 02-06-08 21:08:38

Nijemirdum 25-12-07 18:31:42

www.nijemirdum.hyves.nl

Jelmer 25-12-07 16:54:08

Hallo allemaal daar in de gure sudwesthoek.Ik heb de fotoos bekeken.Prachtig Harmen!Als ik wist hoe het moet dan zou ik er een downloaden en als achtergrond gebruiken.Maar ik ben een digibeet.Dit mailen lukt menog net.Jantsje,ik zie je in het nwe jaar wel weer.tut,Jelmer.

1 2 3 4 5 > >>
Zoeken
Terug naar homepage
 

Nieuwe website laten maken?