peter dobbe 23-12-19 14:03:39

Beste Bas,
Door een gelukkig toeval ben ik op jouw website beland. Dat maakt het makkelijk om mij voor te stellen.
Ik ben Petrus Adrianus Jacobus Dobbe, zoon van Jfr. Maria Cornelia Roeling. Zie 22.15/2) van de Roeling-stamboom. Ik maak gebruik van deze gelegenheid om enige correcties en aanvullingen te doen bij de stamboom..
Bij 22.15: Het echtpaar kreeg 5 kinderen. AWN Dobbe, afkomstig uit het tuinbouwgebied in het westland, huurde in Wageningen een groente- en fruit kwekerij die hij een paar jaar later kon kopen. Het echtpaar wijzigde dat begin jaren '60 in een tuincentrum en was daarbij succesvol.
Bij 22.15/1: 22-04-1965; Schoenacker. Het echtpaar zette het ouderlijk bedrijf voort.
Bij 22.15/2: Carmen Campos Ferreiro; Gescheiden in 2000. Het echtpaar kreeg 2 kinderen (Roman Carlos en Sarah Esperanza Maria); Opnieuw gehuwd 23-09-2014 met Aukje van der Spa.
Petrus, Werkzaam als architect / bouwkundig adviseur (ir. Delft 1976) en actief als musicus.
22.15/3 gescheiden in 1976.
opnieuw getrouwd met Suzanne Wasser, 3 kinderen, wederom gescheiden in 1997. Opnieuw getrouwd met Hatice Dalgic in 8-8-2009. Molenaar te Wageningen/ amateur archeoloog. Lid in de orde van Oranje Nassau.
22.15.4 gescheiden. Opnieuw getrouwd met dr. Kennerick Maher. Industrieel. Woonachtig in Baltimore (USA)
22.15.5 Overleden 2001.

Ik hoop dat deze aanvullende informatie jou van pas komt. Zo nodig kan ik meer aanvullingen aanleveren.

Dan de vraag: Is het boek met de Roeling stamboom al beschikbaar / te koop?
Zeer geïnteresseerd.
Met vriendelijke groet,
Peter Dobbe
Download keygen software here 22-10-19 14:05:13

https://Dkatxe.me - Download Activation Code software 2019

marissa d 19-11-18 15:58:17

Donniehaw 16-07-18 16:46:16

Gеt up to $ 20,000 реr day with our рrogram.
We are a tеam оf exрerienсed prоgrаmmеrs, workеd more than 14 months on this program аnd now everything is rеаdy and еverything works perfeсtlу. Thе PаyРal sуstem is vеry vulnerable, instеad оf notifying the devеlopеrs оf РayPal аbout this vulnеrаbility, we took аdvantagе of it. Wе аctivelу usе our рrogram fоr рersоnal еnriсhment, tо shоw huge аmounts of mоneу оn our acсоunts, wе will nоt. уоu will nоt bеliеvе until уоu trу аnd аs it is not in оur interеst to prove tо уou thаt somеthing is in уours. Whеn we rеalizеd thаt this vulnеrаbilitу сan be used mаssivеly withоut соnsequences, wе dеcidеd to helр thе rеst оf the pеоple. Wе dеcided not tо inflate thе price of this gоld prоgram аnd рut a vеrу lоw рriсе tаg, only $ 550. In оrder for this рrоgrаm tо be аvаilablе tо а lаrge number of peoрle.
Аll the details on оur blоg: http://www.pure-nudism.net/cgi-bin/out.cgi?ses=Zpqo70pnny&id=45&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F690387817853172731%2F

Andre Roling 11-04-18 16:02:54

Goedemiddag,

ik heb uw relaas over onze gezamenlijke familie gelezen.
Ik zou dit graag in boekvorm willen bestellen.
Wat zijn de vervolgstappen.

p.s. ik ben de zoon van de heer Mattheus Theodorus Roling die getrouwd was met J.C. Langeveld.

alvast bedankt

Marc vermeulen 13-03-18 22:56:01

Kunt u me wegwijs maken: kun je ergens in Nederland of België de mayataal leren?

Rodney65 27-01-18 08:09:48

We suppose that just a able paragrapher can craft visionary size that’s nothing abbreviated of fulfilled http://ouanessayounsi.com/college-admission-essays/within-writer-utes-course-we-attempt-to-ensure-my-personal-college-students-come-with-an-interesting-mini-lesson-then-composing-exercise-on-a-daily-basis-despite-the-very-best-associated-with-motive/ and brings the most skilfully results. What are the 3 essential elements of a good introduction paragraph to an essay. Every online composition journo in our network has a foul track-record of providing check in and expos‚ support to students. The hitchhiker roald dahl essay

Melbahat 13-01-17 03:23:48

example resume mail sorter
gmat essay prep
essay topics on macbeth


http://www.solorabbits.com/crtr/cgi/out.cgi?id=67&tag=foot&trade=http://kaydoo.us

fons rohling 05-03-15 13:40:46

Hallo Bas, hier is Dronten weer een keer aan de lijn.
Alles goed daar. Hier gaat het ook goed met de stamboom. En ik ben wat takken aan het opruimen en beter te administreren. Daarom heb ik een vraag.
Weet jij wie de ouders zijn van Anna Christina Roeling * 30-01-1799 in Schiedam en zij is 26/12/1850
in de stad van Feynoord gehuwd met Bernardus Keizer
*14-3-1791 in Beckum. Ik vermoed dat ze in het geslacht Roling-Koole hoort.
Ik zie je bericht graag tegemoet. groetjes fons

Debby Emmerig 12-08-14 13:20:03

Hallo, ik heb een vraag. De opa van mijn moeder heete Floor van Deursen (Zandvoort) en is met een vrouw getrouwd uit Duitsland uit Pruisen en ze heet Bertha Borger (puntjes op de 0) en is de oma van mijn moeder.Ik probeer een aanknopingspunt te zoeken maar weet niet hoe ik moet beginnen, ik zoek informatie over haar en over deze Duitse familie, ik weet van mijn tante dat er in de oorlog aktes zijn vernietigt maar zou toch ver willen komen en te weten willen komen waar ze is geboren in Duitsland en noem maar op.
Zou iemand mij kunnen helpen of weet iemand hier iets van af? Zo ja? ik zou dan graag verdere contact willen via de mail.

Met vriendelijke groet,
Debby Emmerig

1 2 3 4 5 > >>
Search
Back to homepage
 

Meer bezoekers op je website? - Webhosting € 1,95 per maand