Joke Ruberg 10-09-15 14:43:48

Dankzij de bemiddeling van het MPZH netwerk heeft een arbeidsongeschikte medewerker van onze organisatie nu tijdelijk re-integratietaken bij het CBS in Den Haag gekregen.
Met hartelijke dank aan Erica Singerling die dit mogelijk maakte.

Ine Paans | DJI 19-01-15 09:17:26

Januari 2015

Een boventallige medewerker facilitair van DJI is via collegiale doorlening aan het werk bij de RET, werkplaats materieel van RET Bus bv.
Daardoor hoeft de medewerker niet op de bank te zitten en verbreedt hij zijn ervaring.
Met dank aan Heleen Homburg!

Groet,
Ine Paans
Loopbaanbaanadviseur DJI

Jacques Teunisse 16-04-14 15:10:07

Beste mensen,

Ik had de vraag uitgezet onder de MPZH-leden of er wellicht organisaties zijn die hun werknemers die op korte termijn met pensioen gaan een zgn. Pensioen in Zicht cursus aanbieden. Ik heb hier heel veel reacties op gehad en allemaal heel bruikbaar.
Iedereen bedankt hiervoor!

De slogan ´MPZH het netwerkt dat werkt!´ doet zijn naam weer eer aan!

Met de beste groet,
Jacques Teunisse

Heleen Homburg RET Mobiliteit 03-12-13 13:27:42

Na een tweetal prettige gesprekken bij de Provincie Zuid Holland is een kandidaat van de RET die voorheen Controleur Openbaar Vervoer was nu bij de provincie Zuid Holland op de locatie Schiedam aan het werk. Deze dame volgt een opleiding tot management assistent nivo 4 gefaciliteerd door de RET en krijgt bij de provincie gelegenheid ervaring op te doen in een ass. management functie. Mooie omscholings periode van september 2013 tot juni 2014.
Super dat deze mogelijkheden via het MPZH gerealiseerd worden.
Met hartelijke dank aan Tim van Dijssel en Jan Schreuder voor hun medewerking.

Hartelijke groet,
Heleen Homburg

Heleen Homburg RET Mobiliteit 16-04-13 20:34:50

Voor alle volledigheid wil ik graag nog vermelden dat de eerste contacten voor de plaatsing van onze kandidaat vor een werkervaringsplaats binnen de gemeente Westland zijn gelopen via Dineke Boshoven. Zij heeft de vraag uitgezet en daarna heeft Lena Tiemersma de afrondende zaken geregeld. Ere wie ere toekomt toch?

Vriendelijke groet,

Heleen Homburg

Heleen Homburg RET Rotterda 16-04-13 15:36:33

Na kennismaking met Lena Tiemersma van het mobiliteits centrum gemeente Westland op een MPZH bijeenkomst op 28 februari hebben we elkaar gesproken over mobiliteit, uitwisseling van kennis en kunde, herplaatskandidaten enz. De dag erna een kandidaat kenbaar gemaakt met een financieele achhtergrond, die een werkervaringsplaats zocht om zijn CV te kunnen uitbreiden met ervaring binnen de gemeente.

Na inzet en enthousiaste reactie van Lena, haar collega's van de gemeente Westland zowel als van onze kandidaat weten we nu dat hij vanaf 6 mei 2013 minimaal 3 maanden een werkervaringstage vorm kan geven op een financieel administratieve afdeling.

Super!! deze eerste kennismaking met het platform MPZH

Vriendelijke groet,

Mobiliteitsadviseur RET (met externe focus)
Heleen Homburg

Erica Singerling 31-10-12 16:31:31

Via de MPZH LinkedIn groep enige tijd geleden gevraagd of er leden zijn die een leuke, goede en praktische oefening eigen netwerk in kaart brengen.
Dit heeft een aantal reacties opgeleverd en daar heb ik de oefening in onze netwerktraining mee eindelijk kunnen verbeteren.
Bedankt!

Groetjes,
Erica

Anne-Marie Verbeek 13-08-12 16:44:01

Onlangs heb ik naar al jullie ervaringen met het gebruik van assessmentinstrumenten gevraagd. Langs deze weg wil ik jullie bedanken voor de vele reacties op mijn vraag. Ook fijn te merken dat één ieder uitgebreid een mail heeft gestuurd met daarin de instrumenten die gebruikt worden. Ik ben ze nog aan het verzamelen als input voor ons eigen onderzoek ter beoordeling van de testen die wij tot nu toe gebruiken. Wellicht is een up-to-date wel goed!!!!!!!!!

Erica Singerling 18-06-12 16:12:46

In april heb ik gevraagd naar ervaringen met beroepskeuze- en capaciteitentesten. Dit om te onderzoeken of wij ons aanbod kunnen verbeteren, uitbreiden. Diezelfde dag had ik al veel reacties ontvangen, in de dagen daarna volgden er nog meer.

Allen bedankt!!

Groetjes,
Erica

Liesbeth Dijkdrent 05-12-11 15:45:22

Deze reactie kreeg ik van mijn collega na een succesvolle match uit ons netwerk:Hallo Liesbeth,

Wat leuk om te merken dat er zoveel goede reacties zijn gekomen vanuit jullie MPZH netwerk.

Afgelopen maandag hebben wij een aantal mensen gesproken en hebben uiteindelijk de beslissing genomen om gebruik te maken van de expertise van Annette Kimmel, opleidingsadviseur bij de ANWB.

Nog bedankt voor het uitzetten.Met vriendelijke groet,Iole Elderhorst
Gemeente Leiden
Opleidingsadviseur


1 2 3 4
Zoeken
Terug naar homepage
 

Meer bezoekers op je website? - Webhosting € 1,95 per maand