jb 13-10-18 22:41:09

Beste mensen

Ik heb jullie op 4 oktober j.l. gemeld dat ik op 30 mei van dit jaar curator v.d. Meer een mail had gestuurd maar dat ik tot dan toe niets van hem had vernomen.
Wat schets mijn verbazing. Op 12-10-2018 kreeg ik het volgende antwoord van hem;

RE: Uitkering slachtoffers Easy Life [TA-CURA01-20090114]

Geachte heer

Binnenkort zal de volgende mededeling worden gedaan aan alle schuldeisers:

“In het laatste openbare faillissementsverslag van 20 april 2018 onder Hoofdstuk “Stationsweg Leeuwarden” staat vermeld dat curatoren de mogelijkheid zullen onderzoeken om een uitkering aan crediteuren niet langer afhankelijk te laten zijn van de uitkomst van de procedure.

Dat onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden. Op basis van gesprekken met de advocaat van de notaris is de verwachting gewettigd dat curatoren tot een tussentijdse uitdeling aan schuldeisers kunnen komen. Curatoren zullen daartoe binnenkort de nodige voorbereidende werkzaamheden verrichten. Over de hoogte van de tussentijdse uitdeling zullen de curatoren nog geen mededeling doen totdat de tussentijdse uitdelingslijst door de rechter – commissaris is goedgekeurd en ter kosteloze inzage van alle schuldeisers ligt. Curatoren zullen alle schuldeisers door middel van een circulaire brief op de hoogte brengen zodra dat het geval is. Op wat voor termijn dat gebeurt kunnen curatoren nu nog niet zeggen, daarvoor zijn zij afhankelijk van de medewerking van derden, zoals de rechtbank.”

Gelet op uw e-mail van 30 mei jl. leek mij het juist u daarvan nu al op de hoogte te brengen.

Met vriendelijke groet,

Jaap van der Meer
Curator

Ik hoop dat ik jullie hiermee van dienst heb kunnen zijn.

op 12-10-18 22:38:27

Door de verplichte verkoop van ons huis is er natuurlijk een adres wijziging. Aan wie moeten we die doorgeven? Turnaround advocaten?

 A.C.Beekmans 12-10-18 14:33:52

Beste allemaal,

Ik heb zojuist een mail gekregen van curator Jaap van de Meer dat alle gedupeerden binnenkort een brief gaan krijgen over een tussentijdse uitkering.
Wanneer exact was nog niet duidelijk omdat hij afhankelijk is van derden.
Eindelijk een positief bericht.

Carin Aarts 04-10-18 20:12:47

Hallo,
JB ik wil je even bedanken dat je de moeite hebt genomen om een brief naar de curator te sturen. En dat je hem ook hier op de site hebt gezet. Jammer dat ze niet even de tijd nemen om een reactie te geven maar ik denk dat ze 10 jaar wachten nog niet lang genoeg vinden.
Groetjes van een mede gedupeerde.

jb 04-10-18 01:10:48

Op 30 mei j.l. heb ik onderstaande mail gestuurd aan curator van der Meer


Geachte Mr. van der Meer
Ik ben een vd slachtoffers van het failliete Easy Life Investments BV.
In de laatste aanvulling van het faillissementsverslag d.d. 20 april 2018 wordt vermeld dat curatoren overwegen tot uitkering aan de slachtoffers/benadeelden, onafhankelijk wat de uitslag moge zijn van het onderzoek door Ernst & Young in de zaak Stationsweg Leeuwarden.
Mijn vraag aan U is of wij als slachtoffers/ benadeelden hieraan enige serieuse hoop mogen verbinden.
Kunt U mij antwoord geven op mijn volgende vragen:
1 binnen welk periode verwacht U meer duidelijkheid te kunnen geven
2 indien tot uitkering wordt overgegaan, wordt dan het in het verslag genoemde bedrag van ruim
€ 4.174.150 geheel besteed aan vergoeding van de slachtoffers/ benadeelden of blijft er nog een gedeelte van dat bedrag in kas om nog openstaande posten te kunnen dekken?
De reden dat ik u deze mail stuur is, dat ik na 10 jaar wachten zeer benieuwd ben of ik nog op een gedeeltelijke vergoeding mag rekenen.
Op de site van de gedupeerden is deze vraag inmiddels ook zeer actueel dit naar aanleiding van de laatste aanvulling van het faillissementsverslag.
Ik heb daarom de vrijheid genomen om U op persoonlijke titel deze mail te sturen.
Ik hoop dat ik van U een antwoord retour mag ontvangen.
Dit antwoord zal ik dan op de site van de gedupeerden laten plaatsen.
Ik zie Uw antwoord met spanning tegemoet.
Met vriendelijk groet


Tot op heden heb ik geen reactie van meneer de curator"" mogen ontvangen.

Beste mensen
In de afgelopen 10 jaar hebben nogal wat figuren ons willen doen geloven dat wij konden rekenen op gehele of gedeeltelijke uitkering, dat een groep gedupeerden onze belangen behartigt, dat Frans Oosterbosch serieus genomen moest worden en nog veel meer van dergelijke onzin.
Het moge duidelijk zijn dat wij door die lui niet serieus genomen zijn en dat er totaal niets meer overgebleven is van al hetgeen door hen is beweerd of beloofd.

Laten wij de eer aan ons zelf houden en dergelijke figuren niet meer de kans geven om ons nog langer voor de gek te houden.

tijd genoeg 01-10-18 08:32:34

Oktober wordt de maand dat er geld wordt verdeeld van ons.Gebeurd dat weer niet, dan doe er maar
een jaar of 2 minstens bij want dan zijn ze zogenaamd nog bezig met een partij.
Wat een mensenmassa voor lul verslijten.
Kan allen in dit land.
Lijkt op de regering die doen ook precies het gene waar niemand op zit te wachten.

op 11-09-18 12:42:50

Niemand weet meer hoe het zit,niemand kan ook maar iets vertellen. Helaas weer. Ik las net de brief van Oosterbosch nog maar eens. Opnieuw word ik kwaad en snap gewoon niet dat hij die woorden durft te gebruiken. berichten van hem op deze site, de besloten site, de mede-gedupeerden die dit allemaal samen met hem gaan fiksen. Ik kan het niet laten dit toch maar weer eens te zeggen.

Schumacher 16-07-18 20:54:46

Weet iemand al wat

GB 29-05-18 22:29:43

Ik heb begin vorige week een mail gestuurd maar blijkbaar vinden de heren curatoren het niet belangrijk genoeg om een antwoord of ook maar enige uitleg wat betreft een tussentijdse uitkering voor de gedupeerden te geven

tijd genoeg 20-05-18 15:36:15

En Hans heb je nog contact opgenomen.
Ik denk dat we allemaal wel wat extra VAKANTIEGELD kunnen gebruiken .
Het staat immers anders al jaren te verdampen!!!!!!


Reactie:

Beste allemaal,

Ik zit op dit moment erg druk in mijn tijd.

Zou er iemand deze actie over kunnen nemen en contact opnemen met de curatoren s.v.p.
Als degene een terug koppeling kan geven op deze site is iedereen weer op de hoogte.

Alvast bedankt.

Gegevens curatoren zijn:
TURNAROUND ADVOCATEN
De Rijn 6
5684 PJ Best

POSTADRES
Postbus 253
5680 AG Best
CONTACT
Tel: +31 85 2010010
Fax: +31 85 2010011
Mail: info@turnaroundadvocaten.nl

Betreft:
Faillissement: Easy Life Investments B.V.
Kamer van Koophandel: 17180730
Faillissementsnummer: F.01/08/439
Datum: 14-10-2008

<< < 3 4 5 6 7 > >>
Zoeken
Terug naar homepage
 


-Telefonsich bereikbaar
-Snelle reacties
-Supersnelle SSD hosting
-Voor welke website een gepaste oplossing
-Al vanaf € 1,95 p/m
-Gratis verhuisservice
Klik hier en begin

-20+ jaar ervaring
-Grootste aanbieder van Nederland
-Gratis SEO-check
Klik hier voor gratis en vrijblijvend advies