Hans 11-04-15 08:36:01

N.a.v gisteravond.

Ben jij ook een "Peter". Getuig jij ook van je Heere en Heiland?
En nog belangrijker, kan je sterven, ben je er klaar voor als de Heere je roept?

In Jesaja staat: Wendt u naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde; want Ik ben God en niemand meer? Het is niemand anders dan Christus, de Zoon van God, de Zaligmaker der wereld. Hij Die gezonden is om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Het is Christus’ stem die hier klinkt.

Heb jij al een levende relatie met de Heere Jezus?
Denk er over na, blijf niet afwachten.Wij komen allen te sterven en dan komt het er op aan, sta jij geschreven in het Boek des levens? Gods eer gedoogd niet dat we rust zoeken in ons, maar buiten ons in Hem die leeft. Christus alleen en anders geen. Hij is onze enige Toeverlaat. Hij is de Rots der eeuwen, Hij is de Schuilplaats tegen de vloed. Alleen door een waar geloof schuilt de ziel achter dit bloed. Al is het dat zelfs mijn geweten tegen mij getuigt, nochtans rust het hart op het Woord der beloften.

Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden.Dank U wel 11-04-15 00:29:45

Wat een indrukwekkende avond in Doorn.

 Jijdaar 10-04-15 16:10:58

De jongerenavond van Goes op 4-4-15 is te zien.
Deel 1: www.youtube.com/watch?v=dB6k1S7c3ww
Deel 2: www.youtube.com/watch?v=9MzEbgwb43Q

meestal niet 10-04-15 15:45:38

Voelden de zonden maar als brandnetels, dan had ik er meer last van. Vaak zijn het doofnetels, je denkt er aan maar voelt het niet, en dat is knap lastig. Ondanks dat je heel goed weet dat je zondigt. En dan doe je het weer en weer en weer.....

 Nou moe! 10-04-15 11:57:01

Had de hele dag in de tuin gewerkt en m’n handen jeukte van de vele brandnetels dit ik deze dag had verwijdert.
's Avonds hadden we een ontmoeting met diverse broeders. Gezelschappen noemde ze dat vroeger.
De hele avond ging het gesprek over de zondes ‘die ons zo lichtelijk omringen’.
En een ieder vertelde openhartig waar hij die dag mee te kampen had gehad. Na anderhalf uur vroegen ze mij ‘waar heb jij nu de hele dag last van gehad? Een beetje melig geworden van al de zware kost antwoordde ik in m’n onschuld ‘dat ik van brandnetels zo’n last had gehad en ze nog steeds voelde’.

Mijn ‘belijdenis’ had grote consternatie tot gevolg. Ik nam het onderwerp niet serieus en op een gegeven moment werd er zelfs geopperd (en gemopperd) dat ik de volgende keer er maar niet meer bij moest zijn.
Nou moe!

 Vrijdagavond DV 10 april 09-04-15 12:14:59

De HEERE sprak tegen Adam de volgende woorden:

Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten; want ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven. (Genesis 2:17)


En wij allen weten wat er gebeurde in Genesis 3. Onvoorstelbare gevolgen tot gevolg hebbend.
Wij werden stervende door onze zondeval. En iedereen, niemand uitgesloten krijgt te maken in z’n omgeving met sterven. Familie, vrienden en ook wij zelf zullen allemaal sterven.
Het loon van de zonde is de dood. (lees een Romeinen 5 eens hierover).
En hoe ga je hier nu mee overweg? Hoe de HEERE te zien in dit smartelijk lijden?We hebben vanavond een heel bijzonder ‘mystery guest’. Een dominee die vanwege zijn bediening al zoveel heeft meegemaakt. Het lijden als gevolg van onze zondeval en uiteindelijk de dood.
En ook bij hem persoonlijk kwam dit smartelijk lijden in zijn leven.
Enkele maanden geleden stierf geheel onverwachts zijn innig geliefde zoon op 37 jarige leeftijd.
Wat een onpeilbaar diep lijden kwam over zijn hele bestaan. Hij gaat ervan vertellen.
Hoe zwaar het is. Wat de gevolgen waren, maar ook! Hoe GROOT God is in dit alles!
Hoe dat kan? En wat de Boodschap is hierin voor jou en mij? Ga er maar voor in gebed en
smeek maar of de HEERE zelf komende vrijdagavond hierover ons wil onderwijzen.
Hoe het is ‘door lijden geheiligd te worden’En we hebben nog een ‘mystery guest’. Een bekende christelijke muzikant.
Ook hij heeft voor jullie een Boodschap.
En hij mag daarbij zijn muziekgave gaan gebruiken om jullie hierdoor ‘iets te vertellen’Och HEERE, mag het komende avond een verheerlijking worden van Uw heerlijke Naam!
Omdat Uzelf in ons midden bent. En dat het hierdoor moge zijn, blijven of worden:
Heere Jezus … U bent het!

Je bent hartelijk welkom, we zien er naar uit om jullie te ontmoeten. De koffie staat klaar om 19.30 uur.

ND 08-04-15 21:52:45

Het grootste gedeelte van conservatief-orthodoxe gemeenten laat jongeren belijdenis van de leer van de kerk afleggen in plaats van geloofsbelijdenis.

Lees verder op: http://www.nd.nl/artikelen/2015/april/07/hoogleraarschap-als-hobby?source=36fd9261e9925e6a498f86edfdf04142

 Jij daar! Doorn 07-04-15 19:29:05

Beste Hanna,
Omdat we op donderdagavond niet in de kerk kunnen is de jongerenavond Doorn voor goed verzet naar vrijdagavond. De data op de site zijn actueel,
Tot vrijdag!

Hanna 07-04-15 15:31:47

Hallo allemaal.
Op de flyer staat dat er donderdag een jongerenavond is in Doorn.Klopt dit, op de site staat vrijdag. Doei.

Bestuur Jijdaar 2 05-04-15 20:54:44

We gaan het gastenboek weer openen en hopen en bidden dat het tot grote zegen mag zijn, ter uitbreiding van Zijn Koninkrijk.


Het is ons diepste verlangen om de Heere Jezus Christus steeds beter te leren kennen en in liefde voor Hem en voor elkaar te groeien.
We stellen ons ten doel om van binnen uit voortdurend vernieuwd te worden naar het beeld van Jezus Christus. We willen al lerende op weg zijn, zodat we ook in onze ervaring de schitterende bruid zijn, zoals Jezus dat bedoeld heeft. Alles alleen tot eer en meerdere glorie van onze Heiland en Heere, Jezus Christus.

We gaan kritischer kijken naar de postings. Je mag kritiek hebben, maar weet dat niemand van ons volmaakt is. Laat daarom, ziende op je zelf, De Liefde zichtbaar worden voor Hem en naar de ander.


We nemen ons voor om alles wat hier niet aan voldoet te verwijderen.


Bestuur stichting Jijdaar.

<< < 107 108 109 110 111
Zoeken
Terug naar homepage