Jijdaar Goes 11-09-17 18:45:08

Op de avond in Goes afgelopen 2 september, zijn niet alle gestelde vragen beantwoord. Wij vroegen Ed van Hell of hij dit alsnog wilde doen. Inmiddels hebben wij zijn antwoorden gekregen. Alle vragen zijn in het gastenboek gezet. Wanneer er vragen of onduidelijkheden zijn, mag er altijd contact worden opgenomen met jijdaargoes@gmail.com.Groeten,Jijdaar-team GoesAls ik mezelf niet eens lief heb, hoe moet ik dan een ander lief hebben?In de eerste plaats is het van belang te ontdekken wat de reden is dat je jezelf niet lief hebt. Daarkunnen verschillende redenen voor zijn: minderwaardigheidsgevoel, niet geleerd wat liefde is,negatief zelfbeeld, enz. Het is belangrijk voor jezelf om daar zicht op te krijgen, zodat je eraan kuntgaan werken.In de tweede plaats zou ik willen zeggen dat het voor iedereen onmogelijk is om de ander echt lief tehebben zoals de Heere dat heeft bedoeld. Daar is genade voor nodig en dat wil de Heere geven. Ikhoud van praktische invulling en daarom zou ik zeggen: vraag aan de Heere om je daarbij te helpenen geef daarbij dan ook aan wat de reden is dat je het moeilijk vind om de ander lief te hebben.In de derde plaats (tegelijkertijd de belangrijkste) is het zo dat de Heere van ons vraagt om Hemboven alles lief te hebben en onze naaste als onszelf. Een onmogelijke opdracht, maar dan zegt deHeere in Zijn Woord dat ‘wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God’. En dat opent perspectief!
Hoe kan ik mezelf liefhebben?Zie het antwoord hierboven. Het is echt belangrijk te weten/ontdekken wat de reden of oorzaak isdat je moeite hebt met het liefhebben van jezelf. Vervolgens heeft het mij geholpen door te letten opalles wat de Heere mij heeft gegeven.

Jijdaar Goes 11-09-17 18:41:04

Hoe kun je ervan verzekerd zijn dat je een schoon 'papier' hebt ontvangen? Anders gezegd, hoekrijg je zekerheid van het geloof?Zoals ik op de avond zelf heb gezegd, is de enige manier om te vragen: “Heere, zegt U het tegen mealstUblieft”. Zegt Gij tot mijn ziel: Ik ben uw heil alleen. Vertrouw de Heere daarbij op Zijn Woord!

Jijdaar Goes 11-09-17 18:40:25

Je naaste liefhebben: dat gaat niet altijd (ook al cijfer je jezelf compleet weg) omdat je altijd lasthebt van je oude ik. In je hart kan het brullen als je op je ziel bent getrapt. Dat heeft toch ook eenchristen wel eens?Ja, dat herken ik sterk. De Heere heeft gezegd: ‘In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebtgoede moed… Ik heb de wereld overwonnen’. Het lijden hoort dus bij het leven van een christen!Laten we dat niet vergeten. Op een andere plaats zegt de Heere Jezus dat een dienstknecht nietmeer is dan zijn meester. Dus: als ze de Heere Jezus hebben pijn gedaan, op Zijn ziel hebben getrapt,dan zal dat ook bij de volgelingen van Hem horen. Persoonlijk heeft mij dat vaak geholpen in de pijndie je op dat moment ervaart. Dan moest ik denken aan de Heere Jezus hoe Hij heeft geleden en hoeze Hem hebben vertrapt. Wanneer we het in dat perspectief bezien, komt er een geheel ander lichtop te schijnen. Het helpt me dan, het geeft me onderwijs en vertroost me. Sterker nog: dan ben ikdankbaar dat ik Zijn voetstappen mag drukken. Daarom zegt Petrus dat we ons mogen verblijdenwanneer we lijden als een christen.

Jijdaar Goes 11-09-17 18:39:50

De naaste moet in ons de ogen, handen etc. van Jezus zien. Maar ze zien ook onze onvolmaaktheden en slechte karaktereigenschappen. Geeft dat geen verkeerd beeld van Jezus?Ja, dat klopt. Adeldom verplicht! Juist daarom moeten onze wandel voorzichtig zijn in deze wereld.De wereld let op christenen. In de gesprekken met niet-christenen kom ik er achter dat er vaak eenverkeerd beeld bestaat over de Heere en Zijn dienst. Veelal is dat verkeerde beeld ingegeven door delevenswijze van christenen. Tegelijkertijd moeten we zeggen dat de Heere gewoon doorgaat met Zijnwerk en totaal niet afhankelijk is van ons. Dat geeft ontspanning, ook al blijft het onzeverantwoordelijkheid om ‘vruchten voort te brengen van geloof en bekering’.

Jijdaar Goes 11-09-17 18:39:01

Ik durfde mijn vinger niet op te steken bij de vragen die u stelde. Juist omdat ik zo'n prop papierben vanbinnen. Wat kan ik doen om mezelf weer te begrijpen en lief te hebben?
Zie mijn antwoord op de eerste vraag. Let daarbij op dat het niet een bepaalde volgorde is. Vaaklopen de drie zaken door elkaar heen. De ‘prop papier van binnen’ kan het gevolg zijn vanpsychologische factoren: negatief zelfbeeld, e.d. Het kan ook het gevolg zijn van het feit dat deHeere door het werk van de Heilige Geest je leert zien wie je tegenover de Heere bent. In dat gevalzou ik zeggen: belijdt het voor de Heere en wijs Hem met eerbied op Zijn eigen Woord. De Heere laateen bidder/bidster nooit staan. De wijze waarop Hij verhoort kan verschillend zijn. Maar Hij laatnooit varen het werk dat Zijn hand is begonnen. Let goed op hoe de Heere je antwoord wilt gevendoor middel van Zijn Woord.

Jijdaar Goes 11-09-17 18:37:54

Beste Ed, A en B, waar je mee begon, kunnen toch samen gaan? (Samen werken, één zijn?)Jazeker, anders kan ik mijn werk niet doen. In de aanduiding van de A en de B, heb ik geprobeerd omduidelijk te maken dat twee culturen met elkaar kunnen botsen. Door de tijd heen heb ik geleerd omermee om te gaan. Tegelijkertijd kunnen we de A en B-werelden op verschillende manieren invullen.Soms gaat het niet samen en vind ik dat ook prima. Ik ben opgegroeid in een A-wereld (waar normenen waarden bij mij bekend zijn). Stel dat ik in de B-wereld van de voetballiefhebbers kom (waar ikde normen en waarden niet van ken). Dan botsen die twee werelden met elkaar. Maar, omdat ikhelemaal niets heb met voetbal (geen enkele interesse), vind ik dat niet erg. In mij zullen die tweedus nooit samengaan.

Jijdaar Goes 11-09-17 18:37:21

Ik heb zoveel twijfel in m'n hart over hoe ik tot bekering moet komen?
Ongeacht het kerkverband waartoe je behoort, zou ik je willen wijzen op Gods Eigen Woorden. DeHeere zegt daarin heel duidelijk dat er niemand is die naar Hem vraagt. Ik denk alleen maar aan Rom.3. Maar, daar stopt het niet mee. Vervolgens zegt de Heere dat Hij niet wil dat er mensen verloren gaan (bijv. Ezech. 18: 32). Hij wil dat mensen Zijn koningschap erkennen. Juist daarom zal er eenmaal klinken ‘Gij hebt niet gewild dat Ik Koning over u zal zijn’.Hoe komt de mens dan tot bekering? Alleen door het geloof in de Heere Jezus Christus. Hoe werkt de Heere dat? Door Zijn Woord en Geest.Daarom zou ik het praktisch willen maken. In de eerste plaats, stel je vragen aan de Heere (zoals jedeze nu ook aan mij hebt gesteld). In de tweede plaats: lees en leer Bijbelteksten. Probeer de Bijbelteksten te doorgronden, al biddend. Graag in het Woord en laat je door Hem leiden. Hij is volkomen betrouwbaar!

Kees 10-09-17 16:38:21

Hallo Jijdaar,
Bestaat er een mogelijkheid dat de nieuwe stijl van jijdaar Doorn weer wordt omgezet/teruggezet worden naar de "oude" stijl?
Mvg,Kees

Meisje 02-09-17 14:22:49

Hallo!
Is er een tekst beschikbaar van het prachtige lied:Richt je oog op Jezus, zie op Hem - Bert Nootenboom?
https://www.youtube.com/watch?v=O9V4pdU7d3U
Bedankt.

Andre v Zutphen 31-08-17 22:02:11

Dank zij Hey jij daar al 18 jaar een levende relatie met Jezus8 September kom ik ook naar DoornZo mooi dat het er isGroetjes en zegen van Andre Ben Jaweh

1 2 3 4 5 > >>
Zoeken
Terug naar homepage