Dick 11-07-17 11:50:19

Vanavond spreek ik voor de radio Parousia in Amsterdam.Waar ben je Adam? Jij heet vanavond Adam.
Ik nodig je uit om te luisteren.
Hoe dan?
Via internet:
www.salto.nl
Klik op Mokum live
Hoe laat?
Ongeveer 22.15 uur
Veel zegen..

Erika 25-06-17 15:51:50

Wanneer komt Helene Esmeijer weer? Fijne spreekster!

 Arjen ten Brinke 21-06-17 17:37:26

Beste jongeren van Jij Daar!

Wil je een paar dagen van de zomervakantie meehelpen in Den Haag? Wil je iets van de liefde van God uitdelen aan kinderen en jongeren in een Haagse wijk.

Wie weet is deze week (3 dagen) iets voor jou!
De jonge kerk, BOEI 90, zoekt medewerkers! |
Op woensdag 16, donderdag 17 en vrijdag 18 augustus vindt de BOEI 90 sportweek plaats. Deze drie dagen zullen in het teken staan van ontmoeting, plezier en natuurlijk sport! We willen als BOEI 90 de kinderen in de wijk drie onvergetelijke dagen bezorgen en daar hebben we jouw hulp hard bij nodig!
Wij zoeken vrijwilligers voor de volgende activiteiten:Activiteit1. Flyeren en promoten sportweek2. Verzorgen van de dagopening3. Verzorgen van de lunch4. Verzorgen van de maaltijd5. Regelen van de overige catering6. Gastheer/vrouw7. Begeleiden kinderwerk 3-5 jaar8. Begeleiden kinderwerk 6-8 jaar9. Begeleiden kinderwerk 9-11 jaar10. Begeleiden jongeren 12-14 jaar11. Begeleiden jongeren 15-17 jaar
Datum1. Week 32 en di 15 aug2. Wo, do, vr rond 10.303. Wo, do, vr rond 12.304. Wo, do, vr rond 17.305. Wo, do, vr6. Wo, do, vr7. Do en vr tussen 13.00 en 17.008. Do en vr tussen 13.00 en 17.009. Do en vr tussen 13.00 en 17.0010. Wo en do van 18.30 tot ± 21.0011. Wo en do van 18.30 tot ± 21.00
Tot slot zoeken we nog iemand met een EHBO-diploma voor elke middag en avond en een vrijwilliger die het leuk vindt om foto’s te maken.
Jouw hulp is dus hard nodig! Opgeven voor één of meerdere dagen kan bij Jaap Veldhuijzen via het e-mailadres: sportweek@boei90.nl

Wanneer je alle dagen komt helpen ben je van harte welkom in een gastgezin.

We hopen van je te horen!
Alvast bedankt!
Arjen ten Brinke

Marcel Vroegop 14-06-17 11:30:19

Vraag 4:
De boodschap in Gouda raakte thematisch meerdere onderwerpen aan. Zo ging het niet alleen over Mattheüs 5, maar ook veel over Lukas 14 wat in het verlengde ligt. Beide passages hebben alles te maken met navolging van Christus. Maar je merkt terecht op dat er wel verschillende accenten gelegd worden. Houd die twee aspecten bij elkaar: het leven voor Gods aangezicht en het 'goddelijke leven' leven voor de mensen, dat ze zien dat jij in ontmoeting met God bent. Het ene kan niet zonder het andere. Persoonlijk gehoorzaamheid, zonder getuigenis ... is dat wel echte gehoorzaamheid? Getuigenis naar alles en iedereen, zonder persoonlijke gehoorzaamheid, ... is dat wel een oprecht getuigenis?

henrik 14-06-17 11:30:13

@vraag 4'het is beide. Je kunt niks uitstralen naar de buitenwereld als je niet zelf in gehoorzaamheid leeft, tenzij je heel goed kan huichelen. Dat is de essentie van Matt 7. Die mensen hadden heel veel uitgestraald, maar de persoonlijke geloofsgehoorzaamheid ontbrak. 'Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt'.
Begin bij die persoonlijke gehoorzaamheid. Hebreeën 12 zegt het zo: "Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied. Want onze God is een verterend vuur" (vs 28-29) Dit is mooi! Omdat we het Koninkrijk ontvangen, dienen we Hem! Dus uit dankbaarheid. En hoe? Door allereerst aan de genade vast te houden! en dan ga je als vanzelf God dienen om een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied. Hoe zich dat uit zie je in H13. en dan ben je ook een zoutend zout.
Wil je daar mee over horen? komende vrijdag in Gouda gaan we er dieper op door!

Marcel Vroegop 14-06-17 11:29:49

Vraag 3:
Alleen als je God lief hebt boven alles wat er lief te hebben valt, dan pas kun je mensen om je heen écht liefhebben. Als God niet op nummer één staat, ... dan kan het op twee manieren mis gaan. Of een mens of een groep mensen staat op nummer één in jouw leven en daarmee maak je hen tot een afgod. Of je beseft niet dat anderen om je heen net zo afhankelijk zijn van genade als jij en daarom je alle reden hebt om ze lief te hebben. Als je dat niet beseft, heb je ze minder lief dan zou kunnen en moeten. Je denkt dat je meer liefde waard bent dan anderen om je heen. Je zet jezelf hoger. God liefhebben boven alles voorkomt beide uitwassen van afgoderij of hoogmoed. Begin bij God, ... dan valt al het andere op z'n juiste plaats!

Marcel Vroegop 14-06-17 11:29:09

Vraag 2:
Allereerst door maar te erkennen dat we niet zo smaakvol zijn. Als zondaar niet, maar na ontvangen als 'geroepen heiligen' is ons zoutvatje al snel aan bederf onderhevig. Voor je het weet verliest zout haar kracht, waarde en rijkdom. Dat zit 'um niet in de mineralen zelf (geestelijke), maar in het onzuivere (vleselijke) wat er ook nog zit. Die twee-mens beschrijft Paulus ook een paar keer in z'n brieven, o.a. Galaten over strijd tussen vlees en Geest. Belangrijk om je dat te realiseren. Dat we in onszelf (ons vlees) alles behalve smaakvol zijn, we totaal afhankelijk zijn van het werk van de Geest in ons en dat vlees en Geest tot ons ontslapen een altijddurende strijd blijven voeren tegen elkaar. Daar zit je middenin, dat is de rauwe werkelijkheid. Daarom: voed de Geest tot geloofsgehoorzaamheid en kruisig het vlees. Bij die activiteit van smaakvol zijn door de zonde te doden en gerechtigheid na te leven, ... dat houd je niet vol in eigen kracht. Bid voortdurend om de Geest die je wijsheid, inzicht, kracht en dé genade verleent om werkelijk met zonden te breken, gerechtigheid te doen en smaakvol te zijn voor de mensen om je heen.

Marcel Vroegop 14-06-17 11:26:41

Vraag 1:
Het praktisch maken met woorden door een spreker is nu juist niet de bedoeling. Dan begin je met afvinken, ... dat is gelukt, dat niet, dat wel, dat niet. En een praktisch lijstje wat 'smaakvol' is, geeft je ook de gelegenheid om niet verder te kijken dan je neus lang is en het bij dat genoemde lijstje te houden. Wat veel beter is: ... de Geest! Als je wedergeboren bent tot een levende hoop, dan woont Hij met Zijn wijsheid, kracht, liefde en bewogenheid in je. Doe een beroep op Hem! "Heere, ... laat me zien waarin U kunt schitteren door Mij heen, zodat niet ik - maar U in het middelpunt zult staan. Geef me de kracht om Mijzelf te verloochenen en om te zien naar de ander." Daar ben je 100% verantwoordelijk voor en dat kun je niet zonder 100% de ondersteuning en leiding van de Geest. De Geest is je als christen gegeven, neem je als christen ook je roeping van navolging serieus?

Jij Daar Gouda 12-06-17 19:57:22De volgende vragen zijn nog blijven liggen tijdens de vorige avond. Beantwoord als bezoeker gerust ook vragen, zo kunnen we elkaar tot een hand en een voet zijn.
Vraag 1: Hoe
kan je een smaakmaker zijn? (Praktisch) En welke rol hebben wij
hier zelf in?


Vraag 2:

Laatst
heb ik zondags een preek gehoord over hetzelfde thema: de zoute christen. Zout
heeft de functie dat het smaak geeft/verspreidt en bederf weert. Zo werd het
ook vergeleken met een christen: een christen dient de smaak van Christus te
verspreiden en het bederf te weren. Alleen vind ik het nog best moeilijk om
altijd ‘smaakvol’ christen/'smaakmaker' te zijn. U hebt in uw lezing er al wat
over verteld, maar soms heb ik wat extra bevestiging nodig… Al te snel
(ver)oordeel ik mijn naaste terwijl ik zelf niet beter ben. Hoe kan ik de smaak
van Christus verspreiden, zodat Jezus in mijn leven steeds meer zichtbaar
wordt?

Vraag 3:

Je
moet Jezus volgen boven alles, maar je houdt ook van mensen om je heen. Hoe
weet je of je Jezus meer lief hebt dan hen?


Vraag 4:

Het
ging vooral over persoonlijke gehoorzaamheid voor Jezus. Onder 'zout' verstond
ik echter altijd dat je iets uitstraalt naar de buitenwereld. Maar het gaat dus
niet alleen om wat je uitdraagt, maar ook hoe gehoorzaam je persoonlijk voor
Jezus bent?

Marcel Vroegop 10-06-17 22:14:20

Beste nieuwsgierige Jijdaar-kijker,

Het tweede deel van de avond hebben we op een andere manier ingevuld. Dus de vragenbeantwoording was beperkt. Ik heb geen idee welke vraag je graag beantwoord wilde zien. Misschien kan ik via het gastenboek alsnog een poging doen?

Groet,
Marcel

<< < 4 5 6 7 8 > >>
Zoeken
Terug naar homepage
 

Meer halen uit je website? Doe de gratis zoekmachine optimalisatie (seo) scan!