Dineke ten Bruggencate 24-04-17 22:33:22

Wie gaat er ook naar de Singin in Zeist? En komt wellicht uit de omgeving van Gouda of Schoonhoven of Utrecht. Kan ik dan wellicht mee carpoolen? Ik hoor het graag.
Gr. Dineke

Ineke van Buren 19-04-17 08:02:35

Het was heerlijk om met zo'n grote groep God lof te zingen en te luisteren naar Marcel.
Het mooiste blijven toch de oudere liederen. En dan vooral de wijzen. Die zingen gewoon goed.
Maar ik ben heel benieuwd naar de collecteopbrengst. Wordt die bekend gemaakt?
Groetjes, Ineke


Reactie:
Beste Ineke en alle meelezers,

De collecte van de Paas Sing-in heeft 4.528,80 opgebracht.
Daarmee zijn we ruim uit de kosten. Het restant zal gebruikt worden ten gunste van het werk van Stichting Jij daar! en Geloofstoerusting.

Na de Heere, hartelijk dank voor dit mooie bedrag.

 J 14-04-17 09:27:32

Wanneer komt de avond van D.s. Floris van Binsbergen online?


Reactie:
De avond is hier terug te zien.
Avond met Ds. van Binsbergen

RE: Jijdaar Doorn 09-04-17 18:12:27

Net de avond met Andries en Jildou terug zitten kijken. Wat een mooie avond ! Het heeft me echt geraakt !

Heere, dank U wel !! Andries en Jildou, de pianiste, leidinggevenden en overige vrijwilligers, ook bedankt voor jullie onmisbare bijdrage ! En heel veel zegen toegewenst in wat jullie verder allemaal nog mogen doen !

Hartelijke groet, Matthias.


Annelies 25-03-17 12:28:28

Kunnen we vanavond dit lied zingen??

Change my heart oh God
Make it ever true
Change my heart oh God
May I be like You

You are the potter
I am the clay
Mold me and make me
This is what I pray

Change my heart oh God
Make it ever true
Change my heart oh God
May I be like You

https://youtu.be/cUjUvoynGMM

Jijdaar Goes (B) 20-03-17 22:28:44

Vanaf het eerste moment van je leven begon Hij te roepen en tot op vandaag loopt Hij altijd maar achter je aan met Zijn genade en Zijn heil.

Worden alle mensen geroepen tot de zaligheid? Worden alle mensen in de wereld geroepen tot het heil in Christus? Nee. Niet alle mensen worden geroepen. Alleen zij worden geroepen, die met het Evangelie in aanraking komen. Besef je daarom ho groot het wonder is dat jij hier vanavond zit? Je komt met het Evangelie in aanraking en je behoort tot degenen die door Christus geroepen worden! En keer de nodiging gehoord te hebben, betekent geroepen te zijn.

Terug naar je vraag; kan het zijn dat Jezus daarom soms zwijgt als je het
moeilijk hebt? Het antwoord is nee en ja. God roept, dat staat vast. Hij
nodigt jou, dat kan niet de reden zijn dat Hij zwijgt. Als je toch een stilte
van Jezus ervaart, kan het zijn omdat er iets in de weg staat tussen jou en
Christus. Het kan ook een beproeving zijn van Hem in jou leven, om je als het
ware te louteren voor intensere toewijding. Breng dit voor Gods aangezicht in
gebed.

Jijdaar Goes (A) 20-03-17 22:28:07

Jezus achtervolgt je met Zijn liefde. Toch zei de gastheer dat de eerste genodigden het niet waard waren. Kan het zijn dat Jezus daarom soms zwijgt als je het moeilijk hebt?

Je moeten weten, beste vriend/vriendin, dat God je ernstig roept. En ook niet zomaar n keer, een beetje vluchtig als het ware. Immers, hoeveel preken bijvoorbeeld liet Hij je al niet horen? Hoeveel avonden als deze heb je al niet bezocht? Telkens weer die welmenende roep van Hem aan jou: bekeer je, bekeer je, want waarom zou je sterven (Ezech. 33:11)

God nodigt dus jou. Nog steeds.
Zelfs tot deze avond toe. Omdat je het waard bent. Volkomen waard.
Niet in mijn ogen. Maar in Zijn ogen; de ogen van God.

Kan er dan tch een zwijgende God/Jezus zijn als je het moeilijk hebt? Ik vind dit echt een lastig te beantwoorden vraag. Want de roep gaat immers uit, steeds weer. Ook naar jou.

Als het stil is, is het misschien inderdaad net alsof Hij zwijgt. Maar dit s niet zo. Het zegt iets over de hardheid van je hart. Van mijn hart. Als Hij al zo vaak geklopt heeft en de deur dicht gelaten. Als de Heere vanavond
aan jou zou vragen: wat moet Ik nu nog meer doen aan je hart? wat zou je dan
zeggen? Kan Hij nog meer doen dan Hij gedaan heeft? Zal je opnieuw weigeren aan
de stem van Christus gehoor te geven?
Christus bidt om je te verzoenen met Zijn Vader (2 Kor. 5:20). Een biddende Christus. Je moet het je eens voorstellen

Jijdaar Goes 20-03-17 22:26:00

Strijd is toch heel normaal? Elke gelovige strijdt tegen satan. Omdat God met ons is. Toch?


Ja, hierin heb je helemaal gelijk. Jezus zegt dat je gehaat, vervolgd etc. zult worden als je Zijn discipel bent. Omdat zij (de wereld) Hem gehaat, vervolgd etc. hebben. In Luk. 14:27 zegt Christus zelfs dat je Zijn discipel niet eens kunt zijn als je jouw kruis niet draagt en Hem navolgt. Dus geen makkelijke reis, wl een behouden aankomst. Daarom, bemoedig elkaar als gelovigen. Er is namelijk niets dan ons kan scheiden van de liefde van God, in Christus Jezus, onze Heere (Rom. 8: 38 39).

Jijdaar Goes 20-03-17 22:25:31

Hoe kan je je naaste liefhebben als de ander afstoot en de liefde van n kant komt? God doet dit ook, maar voor ons is dit moeilijk.

Een vraag uit een bewogen hart. Je geeft eigenlijk zelf ook al het antwoord. Wantja, dat is moeilijk. En inderdaad, God doet dit ook. Hij geeft ons ook hierinZichzelf als voorbeeld. God vraagt ons zelfs die mensen te zegenen die jou en mij vervloeken. Niet om over jezelf heen te laten lopen, maar wel om Hem te verheerlijken. Dag in, dag uit. Je naast uitnemender te achten dan jezelf.
Onszelf dus wegcijferen. Bid om kracht hierin, leiding van de Heilige Geest!

Jijdaar Goes 20-03-17 22:25:03

]U vertelde dat God ons waardevol vindt. Hoe kunnen wij ons leven van God waardevol leven? Hoe kunnen wij een roeping van God herkennen in ons leven?

In de beantwoording van vraag 2 ben ik al ingegaan hoe de/een roeping van God
herkend kan worden in je leven.

Door te antwoorden aan de roep van God in jouw leven, het kloppen van Hem aan jouw deur leef jij je leven waardevol voor God. Dan zal Zijn eer en heerlijkheid
meer en meer gestalte in je krijgen. Dan ga je meer en meer op Christus lijken.
Dan zal Christus ook van jou kunnen zeggen dat Hij in je verheerlijkt is zoals
Hij eens tegen Zijn Vader zei over Zijn discipelen (Joh. 17:10).

Misschien bedoel je een andere roep van God in je leven, de roeping tot bijvoorbeeld een ambt van predikant?

Hierover kan ik alleen globaal iets zeggen. Meer in zn algemeenheid. Dit omdat je niet kunnen dat er een soort van systeem is waarlangs de Heere gaat om je tot
bijvoorbeeld het ambt van predikant te brengen. Belangrijker is dat je de Heere
kent door het geloof.

Het is goed jezelf te onderzoeken met de vraag: ken ikzelf Christus door het
geloof, deel ikzelf in Zijn genade, ben ikzelf gered en gereinigd door Zijn
bloed?

In zn algemeenheid kun je ook op letten dat Hij je liefde geeft om Zijn Woord te delen. Zeg maar aan anderen te vertellen. In zekere zin heeft iedere gelovige
dit. Immers, als je gered bent door Hem, kan het niet anders dan dat je daarover wilt spreken met anderen?! Dan is het de liefde van Christus die je
dringt.

<< < 6 7 8 9 10 > >>
Zoeken
Terug naar homepage
 

Meer halen uit je website? Doe de gratis zoekmachine optimalisatie (seo) scan!