Omega 12-04-15 21:46:03

Mooi @Hans! En ter bemoediging: Jezus staat met open armen te wachten op iedere zondaar die het van Hem alleen verwacht. Een mooi voorbeeld is de wonderbaarlijke visvangst. Terwijl de discipelen 's nachts de grootst mogelijke moeite deden om wat visjes te vangen, stond Jezus al op hen te wachten. Uit de grondtekst blijkt namelijk dat Jezus er reeds stond, toen de zon opkwam en niet dat Hij er toen pas aan kwam. Laat niemand je bij deze Jezus vandaan houden!

Hans 12-04-15 19:11:21

Fijn dat we de jongerenavonden zo snel terug kunnen kijken. Indrukwekkend was de avond van afgelopen vrijdag. Vooral het filmpje van een vrolijk en prachtig gezin, en dan opeens de begrafenis. De plotselinge dood van een geliefde. De dood, zo plotseling.

Hebreeën 3:13 ‘Heilige de HEERE deze roepstem aan ons aller hart’, is soms te lezen in overlijdensadvertenties. Zij die achterblijven, worden daarmee gewezen op Gods beloften. Die aannemen en naar Gods Woord leven is het doel waarvoor God mensen geschapen heeft. Leven tot Zijn eer. Des te ernstiger klinkt de oproep als we zien hoe dicht leven en sterven bij elkaar kunnen liggen, hoe snel tijd overgaat in eeuwigheid. Het kan ook opeens te laat zijn! Om die reden spreekt de schrijver van Hebreeën uitdrukkelijk over ‘heden’.

De tegenwoordige tijd is tijd van het heil, tijd om te komen tot de levende God en bij Hem te blijven. Tegenover boosheid, ongeloof en afval worden lezers van toen en nu opgeroepen om dat tegen elkaar te zeggen; vermaan elkaar dagelijks. Houd elkaar vast in het geloof. Zolang men van een heden kan spreken, getuigen we van Gods genade in Jezus Christus: Kom, nu is de tijd, aanbid Hem!

Wacht niet met het volgen van onze Heere en Heiland, Jezus Christus.
Hij roept en jij mag komen. Vandaag werd ik er weer zo bij bepaald, de plotselinge dood door een ongeval van een jong iemand, zijn vriend zwaar gewond, beiden slechts 24 jaar. Ook zo plotseling, en dan......?

Je moet wederom geboren worden, anders zul je het Koninkrijk Gods niet zien. Bekeer je voor het te laat is en de poorten der hel voor je opengaan. Heden dan zo gij Gods stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Want het is sterven in de zonde of een ontslapen in de Heere.

Nico van der Smit 11-04-15 22:55:07

Ik was er zelf gisterenavond niet. Gezien de paar reacties een gezegende avond! Gods Woord zal nooit ledig wederkeren.

ik ben benieuwd naar de opnames!

Omega 11-04-15 19:48:54

Wat een verademing vrijdagavond. Geen theologische discussies over de juiste leer, de precieze weg of de ware Bijbelverklaring, maar alleen Jezus Christus als het enige Middel tot zaligheid. En wat een heerlijk evangelie: het is voor iedereen, niemand uitgezonderd. Dat tekenende ook het leven van Peter van Kooten: hij gunde iedereen de zaligheid en getuigde -waar mogelijk- over de hoop die in hem was. En zo herken je dus iemand die de Heere Jezus van harte liefheeft: hij gunt het ook anderen en probeert zo de naaste tot Christus te brengen in plaats van ze bij Hem vandaan te houden met mitsen en maren. Laten we dit ijkpunt maar goed in onze gedachten houden.

Daarom zijn deze jongerenavonden zo belangrijk: het is niet vrijblijvend. Het is een zaak van leven en dood. Maar vooral: genade is er voor een ieder die wil ruilen. Christus mijn zonden, ik Zijn gerechtigheid. Maar je moet wel komen...

Eye opener 11-04-15 14:58:59

Wat voor mij een eye opener was gisteren, was het feit dat het niet alleen voor mij belangrijk is om te weten geborgen te zijn, maar ook dat je omgeving dat is.
Zag hoe aangrijpend het was voor dominee, maar er was troost, zijn zoon is bij de HEERE.

Bedoel dus dit: als er ouders of vrienden sterven en je weet niet of hij of zij behouden zijn?
Waar dan heen met je verdriet? Wie troost je dan? Dan is het toch ondragelijk?

En wat een onpeilbaar leed voor de nabestaande, naast het gemis wat er dan al is ook deze wetenschap te moeten dragen. Wat werd mij de roepstem duidelijk: kies dan heden wie gij dienen zult.
Niet geborgen in het Lam? Voor eeuwig verloren.

Jijdaar ontmoet 11-04-15 11:31:18

Wat een prachtige avond gisteren in Doorn! Hoe vonden jullie het?

Hans 11-04-15 08:36:01

N.a.v gisteravond.

Ben jij ook een "Peter". Getuig jij ook van je Heere en Heiland?
En nog belangrijker, kan je sterven, ben je er klaar voor als de Heere je roept?

In Jesaja staat: Wendt u naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde; want Ik ben God en niemand meer? Het is niemand anders dan Christus, de Zoon van God, de Zaligmaker der wereld. Hij Die gezonden is om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Het is Christus’ stem die hier klinkt.

Heb jij al een levende relatie met de Heere Jezus?
Denk er over na, blijf niet afwachten.Wij komen allen te sterven en dan komt het er op aan, sta jij geschreven in het Boek des levens? Gods eer gedoogd niet dat we rust zoeken in ons, maar buiten ons in Hem die leeft. Christus alleen en anders geen. Hij is onze enige Toeverlaat. Hij is de Rots der eeuwen, Hij is de Schuilplaats tegen de vloed. Alleen door een waar geloof schuilt de ziel achter dit bloed. Al is het dat zelfs mijn geweten tegen mij getuigt, nochtans rust het hart op het Woord der beloften.

Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden.Dank U wel 11-04-15 00:29:45

Wat een indrukwekkende avond in Doorn.

meestal niet 10-04-15 15:45:38

Voelden de zonden maar als brandnetels, dan had ik er meer last van. Vaak zijn het doofnetels, je denkt er aan maar voelt het niet, en dat is knap lastig. Ondanks dat je heel goed weet dat je zondigt. En dan doe je het weer en weer en weer.....

 Nou moe! 10-04-15 11:57:01

Had de hele dag in de tuin gewerkt en m’n handen jeukte van de vele brandnetels dit ik deze dag had verwijdert.
's Avonds hadden we een ontmoeting met diverse broeders. Gezelschappen noemde ze dat vroeger.
De hele avond ging het gesprek over de zondes ‘die ons zo lichtelijk omringen’.
En een ieder vertelde openhartig waar hij die dag mee te kampen had gehad. Na anderhalf uur vroegen ze mij ‘waar heb jij nu de hele dag last van gehad? Een beetje melig geworden van al de zware kost antwoordde ik in m’n onschuld ‘dat ik van brandnetels zo’n last had gehad en ze nog steeds voelde’.

Mijn ‘belijdenis’ had grote consternatie tot gevolg. Ik nam het onderwerp niet serieus en op een gegeven moment werd er zelfs geopperd (en gemopperd) dat ik de volgende keer er maar niet meer bij moest zijn.
Nou moe!

<< < 90 91 92 93 94
Zoeken
Terug naar homepage