Michiel 09-08-07 16:44:08

@Tim
Dan nog gaat de vergelijking op. Misschien niet qua het verbieden van boeken, maar wel voor het aanklagen van pastoors, rabbi's, imams, etc. wanneer ze voorlezen uit hun boek (bwehalve idd als ze dat thuis in hun eentje doen met de ramen dicht).

Het is trouwens inherent aan ieder geloof om de ongelovigen te zien als 'dwaas' of 'idioot' (zeker als ze nog steeds niet geloven na van het geloof op de hoogte te zijn gesteld), maar alleen in jouw beeld van de VtdK neem je daar aanstoot aan. Je meet met twee maten hier.

Rita 09-08-07 13:30:39

Heeft deVtdK ooit iets positiefs over een alternatieve therapie geschreven?
De VtdK keurt alles wat niet regulier is bijvoorbaat al af.
Zelfs als iemand wil onderzoeken of een alternatief middel wél werkt wordt hij al voor kwakzalver uitgemaakt.
Conclusie : de VtdK vindt dat zij het enige ware geloof bezit.

Wie van hen gaat eens collecteren voor de HRT-slachtoffers?

Michiel 09-08-07 11:20:57

@Tim: "tegen zinloos verbaal en sociaal geweld"...?

Dus jij bent ook voor een verbod op alle religies? En/of op religieuze boeken? Daarin worden ook hele bevolkingsgroepen (homo's, vrouwen, ongelovigen, etc.) systematisch beledigd en/of gedenigreerd.

Niet dat ik het VtdK-standpunt als geloof wil neerzetten (ik zie namelijk wél een duidelijk onderscheid), maar gezien tegenstanders dat wel doen dienen ze ook deze consequentie voor hun rekening te nemen.

Peter van Daalen 05-08-07 02:07:26

Zojuist op de radio gehoord ( 5 Augustus 2007, 00.04-01.00 u., Radio 1, RVU ) : Martin Simek interviewt Mevrouw Sickesz.

Wie aan Mevrouw Sickezs nog het voordeel van de twijfel geeft ( zoals ik deed voor dit interview gehoord te hebben ), vrage het interview bij de RVU aan ( waarschijnlijk ook te downloaden ).
En U bent van Uw twijfel verlost.

Mevrouw Sickesz zegt onder meer destijds " kennisflitsen uit de universele cosmische eenheid " ontvangen te hebben die haar tot haar therapieen brachten en haar in de juistheid daarvan staafden.
En zo gaat dat een poos door.
Ik schrok me een ongeluk.

Ik vind Renckens niet zelden een, zij het soms grappige, botterik die weinig moeite heeft om hard op tenen te trappen.

Maar na Mevrouw Sickesz vannacht gehoord te hbben, vergeef ik hem graag hoe hij ( en de VtdK ) haar aanpakte.

Vraag het interview aan en luister en huiver.

Ik heb me zojuist ( toch ) als lid van Vereniging aangemeld ( na me al jarenlang aan Renckens geergerd te hebben ).

Tim 02-08-07 13:37:40

@Geert
Ik ben tegen zinloos geweld en dus ook tegen zinloos verbaal en sociaal geweld.
Door iemand in elkaar te slaan of neer te steken dwing je hem ook nergens toe. Zullen
we dat dan ook maar vrijgeven? Ik vind het moeilijk voor te stellen hoe iemand in alle redelijkheid de ene vorm van geweld afkeurt en de andere verheerlijkt als een vorm van vrijheid. De overheid moet niemand betuttelen, maar dient ons wel te beschermen tegen geweldplegers die voor hun eigen psychische bevrediging anderen kwetsen en beschadigen.
De logica is een soort neutraal mentaal “werktuig” om zaken mentaal te kunnen verwoorden, rangschikken en verwerken. Je kunt het net zo gemakkelijk misbruiken als gebruiken. De waarde en juistheid van de basisgegevens en basisveronderstellingen waarmee logisch geredeneerd wordt bepaalt uiteindelijk de kwalitatieve waarde van een logische redenering, niet het feit dat ze logisch is. De rechtvaardigheidsbeginselen waar een rechtssysteem rondom wordt gebouwd zijn overigens een emotioneel gegeven.
Wet en rechtspraak dienen mijns inziens zowel verstandelijk als emotioneel kwalitatief te kloppen.

Geert 01-08-07 14:52:48

@ Tim
Wat wel en niet fatsoenlijk wordt gevonden, is sterk afhankelijk van tijd en plaats, m.a.w. dit inzicht verandert voortdurend. De wetten van de logica zijn sinds Aristoteles geldig en onveranderlijk.
Wat denkt u is beter om wet en rechtspraak op te baseren? Verstand of emoties?

Onder vrijheid wordt meestal verstaan dat men vrij is van dwang door andere personen. Iemand die u beledigt, dwingt u nergens toe. Met vrijheid komt verantwoordelijkheid, en tegen een stootje kunnen. Maar ik begrijp dat u zich liever laat betuttelen door onze "wijze" overheid.

Harry 31-07-07 21:40:43

@Tim,
Het had niet mooier gezegd kunnen worden. Jouw bericht is er één om in te lijsten.

Tim 31-07-07 12:17:20

@Geert
Het is schandalig dat er mensen zijn die logica belangrijker en zwaarwegender vinden dan fatsoen. Uw opvatting over een vrije samenleving baseert op een nogal simpele logica.
Een vrije samenleving waarin iedereen alles mag zeggen ongeacht of het beledigend is, zou alleen een vrije samenleving zijn voor die personages die alles en iedereen menen te moeten beledigen. Voor degenen die continu beledigd worden voelt het zeer zeker niet als een vorm van vrijheid dat ze continu door alles en iedereen verbaal aangevallen kunnen worden, ook al sterven ze er niet aan.
Het inzicht en de beslissing van deze rechters is bewonderenswaardig en leidt hopelijk het einde in van het misbruiken van de vrijheid van meningsuiting met het doel andersgezinden te kunnen beledigen, lasteren en vernederen.

Geert 30-07-07 15:28:16

Onderstaande is een reactie op
"Mevr. Sickesz is een [*bleep*]"

Geert 30-07-07 15:26:47

Het is schandalig dat een rechter zich niet houdt aan de officiële definitie van een woord maar aan de vage insinuatie wat de meerderheid der mensen ervan denkt.
Afgezien daarvan is het niet juist dat in een vrije samenleving het gebruik van bepaalde woorden strafbaar wordt gemaakt, of de termen nu als beledigend kunnen worden ervaren of niet. "Beledigend" is immers een zeer arbitrair criterium. Bovendien is er nog nooit iemand overleden aan een belediging.

Dit toont maar weer eens aan dat wetgeving en wetshandhaving in Nederland in handen is van personen die van de logica geen pap hebben gegeten. Ik ken vele rechtenstudenten die de grootste moeite hebben met eenvoudige rekensommen en spellingsregels. Het is absurd dat de macht in handen wordt gelegd van mensen die zo emotioneel gemotiveerd zijn.

<< < 2 3 4 5 6 > >>
Zoeken
Terug naar homepage
 - Webhosting vanaf € 1,95
- Wordpress in een handomdraai
- Telefonisch bereikbaar
- Gratis verhuisservice
Klik hier en begin

-20+ jaar ervaring
-Grootste aanbieder van Nederland
-Gratis SEO-check
Klik hier voor gratis en vrijblijvend advies