De waarheid. 06-03-09 21:35:35

Beste Sjoukje.
Fijn dat je gastenboek weer open is. Ik zie op geen enkele manier binnen de Noorse broeders een toenadering tot de slachtoffers. Integendeel zelfs. Verschillende slachtoffers hebben gesproken met de leiding, op geen enkele manier is tot nu toe gebleken dat er ook maar een kleine toenadering is. Ook in het gastenboek kom ik vanuit de Nbers geen positieve geluid tegen. Respecteren de Noorse broeders ieders geloof/ opvatting? Als ik lees in hun lectuur en als ik zie hoe zij om gaan met afvalligen en slachtoffers, is mijn mening dat dit absoluut niet het geval is. Ik ken meerdere gevallen van mensen die intern bij de Noorse broeders kritiek hadden en die zijn uitgestoten. Wel is er een tendens dat binnen de Nb steeds meer ouderen zich verraden voelen. Zij durven echter de Nb niet te verlaten uit angst voor verbroken contacten met hun kinderen. We zullen zien of er bij een bijeenkomst ook Nbers zich hebben aangemeld. Het antwoord hierop kan ik je nu al geven, de meeste Nbers zijn te laf om serieus te luisteren naar de slachtoffers, laat staan om de moeite te nemen om slachtoffers te erkennen.


Reactie:
Hoi,

En toch zijn er inmiddels positieve ontwikkelingen geweest. Ze worden hier en daar in het gastenboek beschreven. Niet zoveel. Niet altijd volgens de verwachting van iedereen, maar er zijn wel degelijk pogingen geweest.
In situaties als deze kan je geen grote sprongen verwachten. De emoties zijn hoog opgelopen. Er speelt menselijk leed. Het onderkennen van het leed is een grote stap...en hoe groot de stappen ook gemaakt worden, ze zullen het geleden leed misschien kunnen verzachten, maar niet altijd wegnemen. Wanneer leed voor een mens teveel is geweest en te lang heeft geduurd, kan het gebeuren dat cynisme en wrok het zicht op de hele kleine bijna onzichtbare pogingen, vertroebeld wordt. Een menselijke reactie op langdurige gevoelend van pijn, verdriet en machteloosheid e.d.
Na en lange periode van onvrede, verdriet, machteloosheid en pijn, zou er beter een dag moeten komen waarop betrokkenen op een kruispunt komen waar men kan kiezen: Ogen open voor het aangedane leed zoals door de mensen die zich slachtoffer voelen is beleefd, of de ogen gesloten houden. Kleine positieve veranderingen zien, leren waarderen opdat de weg naar meer positieve veranderingen open kan gaan....of blind blijven voor iedere kans die zich aandient op beter vaarwater.
Als exitcounselor ga ik voor het herstellen van contacten en weet ik als geen ander dat geslotenheid, van welke kant dan ook, niet tot de goede dingen des levens leidt.
Ik begrijp je reactie goed, maar ik ben de exitcounselor die altijd, daar waar positieve geluiden zijn van de ene en/of de andere kant, een luisterend oor zal hebben en zal proberen om dat beetje licht zichtbaar te maken.
Ik bestrijd geen groepen. Ik bestrijd de vernietigende impact van contactbreuken en dergelijke. Ik ben voor ieder mens en tegen de pijn die mensen soms wordt aangedaan.
De tendens die jij beschrijft, ik weet niet of dat zo is...maar als het zo is, is het toch een positieve tendens. De dreiging van contactbreuk kan echter inderdaad veel vernielen. Als die dreiging gevoeld wordt, vind ik dat die dreiging weggenomen zou moeten worden door bijvoorbeeld meer communicatie. Een dreiging van contactbreuk met je meest dierbaren is verschrikkelijk en zou onder in de context zoals jij die beschrijft, zo onder de noemer destructieve controletechniek geplaatst kunnen worden.
Je weet...ik bestrijd geen groepen of mensen...maar ik doe wel mijn best om middels educatie de mogelijke impact van destructieve controletechnieken te verminderen. Het zelfbeschikkingsrecht van een mens is een groot goed. Dat mag niet onder het juk van destructieve controletechnieken vernietigd worden...vind ik.
Ik hoop dat de mensen die de dreiging van contactbreuk voelen worden gehoord en dat die dreiging weg zal worden genomen....daar zal indien het is zoals je beschrijft, een heldenmoed nodig zijn van iemand die bewust dan wel onbewust deelneemt aan het onstaan van de dreiging van een contactbreuk.
Het is echter ook zo, dat de heldenmoed van een mens onder het juk van destructieve controle, baanbrekend kan zijn. Mondje open is een betere reactie op psychisch geweld dan mondje dicht...vind ik.

Groetjes,
Sjoukje
according to my perception

anderekant 05-03-09 10:52:53

kijk eens op anderekant.come2me.nl

Sjoukje Drenth Bruintjes 27-02-09 22:14:49

Hallo beste allemaal,

Bij deze wil ik jullie graag mededelen dat het gastenboek, na een korte vakantieperiode, weer geopend is.
Iedereen is van harte uitgenodigd zijn of haar ervaringen, vragen e.d. hier te delen. Ik vind het fantastisch dat hier zowel leden als ex-leden van de NB hun woordje doen. Een exitcounselor zoals ik, is nooit bezig met het bestrijden van groepen....en al helemaal niet met het bestrijden van de mensen erin. Integendeel. Als exitcounselor ligt je in algemene zin voor over de mogelijke impact van het fenomeen van destructieve controletechnieken en vind je het belangrijk om contactbreuken te herstellen. Ik doel op de contactbreuken tussen dierbaren, waarvan de een wel en de ander niet binnen een bepaalde groepsstructuur leeft. Het herstellen van zo'n contactbreuk, begint juist met het respecteren van ieders geloof/opvatting. Ik ben veelal bezig mensen weer naar elkaar te laten luisteren.
In dit gastenboek, zie ik nu langzamerhand uitlatingen die een kleine toenadering tussen mensen binnen de NB en mensen daarbuiten laten zien. Dat vind ik mooi en ik hoop dat die ontwikkeling zich voort zal zetten. Nee, niet iedereen is het met elkaar eens. Natuurlijk niet. Er is ook ng een hoop pijn en verdriet wat het verdient om serieus genomen te worden opdat het een plekje kan krijgen. Toch zie ik een positieve ontwikkeling, waar ik als mens en als exitcounselor alleen maar blij mee kan zijn.
Schrijf hier verder met elkaar als jullie dat willen. Natuurlijk ondersteun ik van ganser harte een eventuele bijeenkomst waar zowel NB-ers als ex-NBers komen en met elkaar spreken.
groet,
Sjoukje Drenth-Bruintjes
.

gelukkig ex lid 28-01-09 12:55:38

Hallo Egbert.
Iedereen die de Noorse broeders heeft verlaten is onderdeel geweest van de Noorse broeders. We schijten allemaal in het eigen nest. Jij op jouw manier, Leo op zijn manier, en ik op mijn manier. Excuus laten vragen aan iemand die weg is gegaan bij de Nb vind ik wel erg verregaand. Als je deel uit maakte van de leiding van de jongenskampen dan maakte je ook deel uit van de leiding? En daar op die jongenskampen is ook het nodige gebeurd wat het daglicht niet kan verdragen? Is Leo daar verantwoordelijk voor? 1 van de redenen dat ik graag een dag wil organiseren voor ex Noorse broeders is nou juist wat hier gebeurt. Het gastenboek is geduldig, schrijven via mail en gastenboeken is zo onpersoonlijk. Ga op een ontspannen manier met elkaar in gesprek, dan begrijp je elkaar veel beter. Elke medaille heeft 2 kanten. Ik zou het prettig vinden om is persoonlijk met je te willen bijpraten.

Egbert Kobes 28-01-09 02:53:23

L.S.,
Ik moet er niet aan denken om met die Otto B. een dag, laat staan een dagdeel door te brengen. Die man wordt hartelijk ontvangen door allerlei "enge" christelijke richtingen. Laat ik het zo maar even netjes verwoorden.
Jij, Leo Pape, bent net zo goed onderdeel geweest van de NB leiding (denk maar even aan de jongenskampen in Delden). Je maakt mij niet wijs, dat je, als buitenstaander je bekeert tot zo'n sekte, daar jaren en jaren deel uit maakt van de "zogenaamde" leiding en daarna gaat zitten schijten in het eigen nest. Er bestaat een groot onderscheid tussen bekeerling, dan wel als kind op te groeien binnen een dergelijke sekte.
Als je, zoals je zegt, afstand hebt genomen, van al deze NB zaken, welke je eertijds van harte onderschreef, moet je ook zo ruiterlijk zijn om je excuus aan te bieden. Je hebt namelijk jaren lang onderdeel uitgemaakt van dat systeem en ook al sta je daar nu niet meer achter, heb je datzelfde systeem wel jarenlang vertegenwoordigd.
Vriendelijke groet,
Egbert Kobes


Reactie:
Een reactie van Leo pape op het bovenstaande bericht van Egbert Kobes:

Hallo Egbert,

Ik kan me jou nog wel herinneren, hoewel tamelijk vaag. Volgens mij ben jij een oudere broer van Bert, die tegenwoordig woordvoerder is bij de NB. Jouw ouders ken ik beter en aan jouw vader heb ik persoonlijk alleen maar goede herinneringen. Volgens mijn herinnering was je ineens spoorloos verdwenen.
Als je van mening bent dar er onder mijn verantwoording concrete dingen zijn gebeurd, die niet door de beugel kunnen, dan hoor ik dat graag van je, zodat ik, indien mogelijk, de aangerichte schade kan herstellen.
Verder is het je misschien ontgaan dat ik omstreeks Pasen van 2001 mijn openbare excuses heb aangeboden op de site "denoorsebroeders.com", waarin ik ook alle leiders van de NB opgeroepen heb hetzelfde te doen. Helaas zonder enig resultaat.

vriendelijke groet,
Leo Pape

Een reacite van Egbert Kobes hierop:

Dag Leo,

Ben geen oudere, maar jongere broer van Bert. Aan m'n ouders heb ik ook goede herinneringen. Speciaal
m'n moeder. Vooral de laatste jaren heb ik een zeer goede band met haar ontwikkeld. Ondanks, dat ik een "goede" kindertijd genoot, heeft het christelijke geloof, zoals beleefd door NB, mij in mijn beleving ernstige schade aangebracht.

Mijn reactie in het gastenboek van Sjoukje richting jou was misschien iets "over the top". Ik blijf er echter bij, dat als iemand onderdeel uitmaakt van de "leiding" van een dergelijke groep, die persoon medeverantwoordelijk is voor uitwassen en speciaal als deze in de doofpot verdwijnen.

Dat je in 2001 al uitvoerig een excuus aanbood, was ik me niet van bewust. Anders gezegd, ik wist dat niet. Bij deze bied ik jou mijn excuus aan in dit gastenboek.

Overigens moet ik niets van het christendom meer hebben. Ik gruw ervan. Misschien dat ik daardoor soms iets te veroordelend overkom. Zie dit zelf niet als een vooroordeel, ondervind in mijn beleving er immers tot op de dag van vandaag de nadelige gevolgen van.

Vriendelijke groet,
Egbert Kobes

gelukkig ex lid. 27-01-09 15:59:27

Hallo.
Als ik alle berichten in dit gastenboek door lees heb ik mij al meerdere malen afgevraagd, zou het een goed idee zijn om is een dag te organiseren voor ex Noorse broeders en zusters die op welke manier dan ook op een negatieve manier te maken hebben gehad met de Noorse broeders. Slachtoffers van de opwekking, slachtoffers van geestelijke en lichamelijke mishandeling, mensen die de Noorse broeders zijn uitgekost door hun mening of geaardheid enz. Kortom een ieder die de negatieve impact van de Noorse broeders met zich meedraagt of meegedragen heeft. Ik denk dan aan een dag via bv de vereniging tegen manipulatie. Bij deze vereniging is ca 7 jaar geleden ook zo een dag georganiseerd. Daar waren toen ca 40-45 personen. Graag hoor ik jullie mening over bovenstaande. Iemand persoonlijk ontmoeten en spreken is vele malen prettiger dan via een gastenboek.


Reactie:
Workshop:

Brainwash is geen fictie! Brainwash bestaat!

21 maart 2009
aanvang 14.00 uur. officiele eindtijd 16.00 uur, maar het zal later worden.
Beneluxweg 46
9636HV Zuidbroek

Bel: 06-55168867
Mail: counselingpraktijk@planet.nl

Vriendelijke groet,
Sjoukje Drenth

Joost 27-01-09 13:44:49

(2)
Wel is het zo dat mijn kinderen zich vaak afvragen waarom het bij opa en oma toch zo vaak over de NB gaat. En ja, dat is een feit! Dat is voor kinderen die niet in de gemeente opgegroeid zijn moeilijk te bevatten. Ik heb weleens met vrienden over de NB gesproken, ze zeggen je te snappen, maar ik geloof niet dat een buitenstaander werkelijk kan voelen hoe dat moet zijn geweest.

Zelf bezoek ik op dit moment geen kerk of gemeente. Wel vind ik het jammer dat ik daarmee mijn kinderen de kans ontneem om Jezus te leren kennen! Toch maar eens wat aan gaan doen!

Ik wens jullie allemaal het beste en tot schrijfs!

Joost

Joost 27-01-09 13:42:10

Beste Allemaal, (1)

Bedankt voor de vele e-mails welke ik heb mogen ontvangen en de warmte die daaruit sprak.

Ik heb met mijn gedicht (je) ( ik ben nog geen dichter des vaderlands ) de suggestie gewekt in een dip te zitten, maar dat is geenszins het gevel.
In mijn eerdere stukjes heb ik reeds met jullie gedeeld dat ik een, in vergelijking met anderen, vrije opvoeding heb genoten. Ik probeerde in mijn gedicht slechts te verwoorden hoe ik me had kunnen voelen als dat anders was geweest. ( ik ga hem mogelijk gebruiken in mijn boek , want ik denk dat er velen zijn die hebben geworsteld met dit idee! Er werd immers altijd geroepen dat het slecht met je zou aflopen als je de NB veraten zou! )

john 25-01-09 20:02:24

Joost...
Als je er behoefte aan hebt, gooi het net eens aan de andere kant uit... Ga eens ergens anders kijken. Ik heb geen idee waar je woont, anders zou ik je wel uit willen nodigen, om bij ons in de Kerk te komen snuffelen. Ik geloof niet dat je je "verdoemd" hoeft te voelen, dat is je aangepraat. Wat je ook gaat doen, sterkte ermee...

Groet

ex zuster. 25-01-09 11:29:14

Joost.
Wat ben ik blij met je stukjes op deze site.
Het kost tijd om het verleden een plaatsje te geven en het achter je te kunnen laten.
Geef en gun jezelf die tijd.
Ik voel met je mee. gr...van mij.

1 2 3 4 5 > >>
Zoeken
Terug naar homepage
 - Webhosting vanaf € 1,95
- Wordpress in een handomdraai
- Telefonisch bereikbaar
- Gratis verhuisservice
Klik hier en begin

-20+ jaar ervaring
-Grootste aanbieder van Nederland
-Gratis SEO-check
Klik hier voor gratis en vrijblijvend advies