Robin Doomen 23-04-19 00:39:04

Geachte Indië-veteranen en verwanten,
Ik heb al eerder gepost maar heb het allemaal wat completer nu:
Ik zoek informatie betreffende mijn oudoom Gerard Hubertus (Sjira) Thijssen uit Oirsbeek, opgekomen bij 2-9 RI (22-03-1946) en later ingedeeld bij 2-2-6 RI (13-07-1946). Volgens het dagboek van, volgens mij, Jacob Cats, is Thijssen tijdens een nachtelijke patrouille door eigen vuur gesneuveld op 10-10 1947, te Kemiri (volgens staat van dienst) en in Semarang ter aarde besteld.
Alle informatie is welkom.Bosnië en Afghanistan veteraanRobin Doomenrobin.doomen@gmail.com
Ik hoop van u te mogen horen/zien.Met Vriendelijke Groet,Robin

Robin Doomen 15-04-19 12:32:55

Leuke site,
Ik ben op zoek naar info over mijn oudoom G.H. (Gerard of "Sjira" Thijssen, 2-2-6 RI, overleden: 10-10-1946 Te Kemiri.Alle info is welkom, m.n. foto's en namen avn leden van zijn eenheid.
GrRobin

 Wiel Niks 20-02-19 10:39:09

VOERENDAAL’S INDIË- EN NIEUW GUINEA VERLEDEN (1945-1962)

Wiel Niks uit Ubachsberg is reeds sedert zeer geruime tijd bezig met een
onderbelichte stuk Voerendaalse geschiedenis, betreffende de Voerendaalse Indië-
en Nieuw Guinea gangers.
Van de huidige gemeente Voerendaal zijn dat er ca. 138, afkomstig uit
Voerendaal, Kunrade, Klimmen, Ransdaal (toen gedeeltelijk gem. Valkenburg),
Termaar, Ubachsberg, alsmede de tussenliggende gehuchten.

5 Voerendalers keerden nimmer terug en liggen begraven op de Erevelden in
Indonesië. In het foto gedenkboek wordt ook daaraan uitvoerig aandacht
besteed.

Eerbetoon aan alle Voerendaalse Indië- en Nieuw Guinea gangers is de
motivatie geweest om in 2019, exact 70 jaar na datum soevereiniteitsoverdracht
van Ned. Indië (27 dec. 1949) thans een foto gedenkboek uit te brengen met
daarin uitvoerig aandacht voor alle uitgezonden oorlogsvrijwilligers en
dienstplichtigen.

De vóór-inschrijving is onlangs van start gegaan en loopt tot eind augustus
2019. Tegen een gereduceerde prijs van € 25,95 kunt u zich verzekeren van dit
prachtige en informatieve boekwerk, d.m.v. het invullen en inlevering op één van
de vermelde adressen of retourzending van het vóór-inschrijvingsformulier.
I.v.m. vóór-financiering wordt u vriendelijk verzocht de betaling z.s.m. te doen
(NL69ABNA0540947172 t.n.v. Ing. W. H. Niks). Na 31 augustus geldt de normale
verkoopprijs van € 30,95. (Bij verzending komen er € 4,00 verzendkosten bij).
Het boek verschijnt nov/dec. 2019.

Het vóór-inschrijvingsformulier kan gedownload worden van de website www.1945-1950ubachsberg.nl
, besteld via e-mail wiel62@home.nl of telefonisch
045-5713965 dan wel 06-40470362.

Jos Claessen 16-08-18 11:44:24

Mijn naam is Jos
Claessen en ben sinds geruime tijd bezig met het uitzoeken van mijn vaders
militaire verleden bij 2-13 RI en 5-13 RI en als laatste eenheid 2-15 RIRI.

Beetje voor beetje probeer in inzicht te krijgen in de periode dat mijn vader
zijn diensttijd (1946-19490 doorbracht in Indie.

Betreft Th
Claessen - Regno 24-06-23-004 geb datum 23-06-1924 geboren te Echt

Als het mee zit ga ik
volgend jaar met mijn oudste dochter naar Java waar zij een vriendin gaat
bezoeken en ik dan, samen met mijn dochter, gebruik ga maken van de
mogelijkheden om daar de plaatsen te bezoeken waar 2-13 RI verbleef en actie
voerde.

Het gaat mij voornamelijk
om Semarang en de omgeving van Semarang (1e Politionele actie en
daar zijn de locaties waar mijn vader
het langst verbleef.)

De reis zelf en het
verblijf is niet relevant omdat mijn dochter de ‘reiswereld’ haar baan heeft.

Ik heb via
verschillende kanalen/media gevraagd om reisverslagen van Oud Indiëgangers die
zij samen met hun kinderen/kleinkinderen hebben gemaakt. Zij hebben de weg en
locaties gevonden en dat maakt het voor mij een stuk eenvoudiger om het
weer uit te pluizen wat we daar willen gaan zien of bezoeken.

Zelf ben ik al bezig een
plan te maken en zijn deze aanvullingen welkom.

Mocht een van jullie,
leden van deze site, iemand
kennen of zelf in het bezit zijn van zo’n reisverslag houd ik mij daarvoor
aanbevolen. Mvrgr

Jos Claessen

Oud militair bd en tevens
ook veteraan.

 Wiel Niks 07-06-18 17:43:38

Ben nog steeds op zoek naar het boek "Achter de berg lag de toekomst, Momentopnamen vanuit de 1e HupVa", van PCG Kolenberg.
U kunt mij rustig mailen "wiel62@home.nl" of bellen (045-5713965), over de prijs worden wij het wel eens.
In afwachting en met vriendelijke groet,Wiel Niks,Ubachsberg
p.s. ben ook nog op zoek naar een foto en info van A.J.Symons van 1e HupVa, gewoond hebbende te Ubachsberg, in 1959 verhuisd naar Duitsland.

Johan Maat 20-11-17 23:10:02

Ik ben op zoek naar informatie over AAT 31e Hupva.Mijn vader, Johan Maat heeft daar gediend als chauffeur.Hij reed, gezien de foto's, op een Rode Kruis vrachtwagen. Ik kan heel weinig informatie vinden over dit onderdeel of over mijn vader. Hij vertrok in augustus 1947 met de Kota Inten en is april 1950 terug gekomen met de gen. Muyr. Heeft met de 2e politionele actie mee gedaan. Als iemand weet waar ik informatie kan vinden of mijn vader heeft gekend of foto's van hem heeft hoor ik dat graag.Mijn mail adres is: johan.maat1955@ziggo.nl

Joke Feijen van mierlo 19-11-17 11:30:41

Beste heer RamsOp pag 103 in het dagboek van u vader staat een foto van u vader met zijn dienstmaat dat is mijn vader Jan van Mierlo ook ik ben in bezit van die foto .Hij woonde ook in Oosterhout aan de Tilburgse weg helaas is hij al in 1971 overleden , ik ben ook veel te weten gekomen via deze site want hij heeft nooit gepraat over ned indie door het dagboek weet ik nu toch weer wat meer over hun tijd daar . .

Tiny van der Meer 26-09-17 22:36:55

Boek OVW-Bataljon Limburg, 2-13RI gezocht. Ik, zoon van een reeds lang (1975) overleden Indiëganger, ben zeer geïnteresseerd in zijn militaire loopbaan en belevenissen in Indië. Mijn vader, Marinus (Rinus) van der Meer uit Grave, diende in 1947 bij 2-13RI (Limburgse Jagers) en na repatriëring van dit bataljon tot eind 1948 bij 5-13RI. Daarom ben ik op zoek naar een compleet en in goede staat verkerend Bataljonsgedenkboek: OVW – Bataljon Limburg, 2-13 RIAuteur: T. Jorna en uitgegeven in Roermond 1994. Wie kan mij helpen om dit boek tegen een redelijke vergoeding te verkrijgen? Inlichtingen en opgave gaarne richten aan: M.M. (Tiny) van der MeerSt. Henricusweg-255361 EE Grave.Mobiel: 06-36450497.Mail: tiny.vandermeer@gmail.com

 David van Coolwijk 06-05-17 21:05:55


Hallo Marianne,
Zoals ik je reeds gemeld heb, ben ik een website aan het maken.
Ik meld hem hier even zodat anderen er ook baat bij hebben.
http://www.nooitmeerthuis.nl is een eerbetoon aan hen die nooit meer thuis kwamen uit Nederlands-Indië in de periode 1945-1951.


Coen rams 09-04-17 18:46:05

Beste Marianne,
Sinds enkele maanden ben ik in het bezit van het dagboek dat mijn vader gedurende zijn verblijf met 2-6RI in Indië heeft bijgehouden. Jouw website heeft me al aardig op weg geholpen om de achtergronden te begrijpen die hij nooit met me heeft willen delen.
In zijn dagboek vertelt hij over een bezoek dat "tante Kee" op 30 juni 1947 heeft gebracht aan Semarang. Ik heb in het fotoarchief van het nationaal Archief in Den Haag foto's gevonden van deze gebeurtenis. Een in mijn ogen verklede kerel heeft samen met een chauffeur Suze(de vriendin van Jan Tippel?) die dag een rondrit gemaakt door de stad in een jeep. Ik zou graag meer weten over deze gebeurtenis. Zou iemand mij kunnen helpen?
Groet,
Coen Rams


Reactie:
Dag Coen,

Ik heb je in een mailtje een en ander uitgelegd wat ik weet van tante Kee en Jan Tippel, het geesteskind van Jan van Asseldonk, 2-6RI.
Zij verschenen in de Tijgerkrant in briefvorm. Jan Tippel schreef naar Nederland zijn grieven en tante Kee reageerde daarop vanuit Holland. Leuke vaste rubriek in de Tijgerkrant.
Of er nog sobats zijn die van het bezoek in semarang weten, daar moeten we zien achter te komen d.m.v. een oproep op deze site en de reacties daarop.

hartelijke groeten,
marianne

1 2 3 4 5 > >>
Zoeken
Terug naar homepage