Fony Kantil 25-02-18 19:47:58

Bericht ontvangen van omroeper Aad Feelders, dat het interview met Chakius Cornelies en Eddy Pendjol op zondag 4 maart om 09:00 uur wordt uitgezonden via rtvzwolle.nl, omroep Rudjak Manis. Thema : Toegoenezen in Nederland vanaf 1967.

http://www.rtvzwollefm.nl

Hoe ontvang ik Radio Zwolle?
Ether: 105.0 FM
Ziggo analoog: 104.1 FM
Ziggo digitaal: kanaal 919
KPN IPTV: kanaal 1096

Fony Kantil 25-02-18 17:17:31

MALEISE BIDSTOND DE ARK HOOGEVEENZoals ik eerder heb geschreven, bestaat de MALEISE BIDSTOND DE ARK HOOGEVEEN in 2018, 50 jaar.
Zie voor foto van de leden, waaronder de oprichters, van de Maleise Bidstond De Ark Hoogeveen, in mijn Facebook.

Fony Kantil 25-02-18 13:45:54

Statenbijbel Toegoe Gemeenschap Nederland en bekisting.Voordat ik naar Tugu afreis, de volgende ontwikkelingen. Binnenkort foto's van de ontwikkelingen restauratie Statenbijbel Toegoe Gemeenschap Nederland en de bekisting.Helaas niet voldoende financiën binnengekomen om het als een project Toegoe Gemeenschap Nederland, te beschouwen. Mijn dank aan:Yvonne Naomi Michiels, George Cornelies, RIKA EN ERNST VISBEEN-KANTIL, SILVIA EN PICO NAHAFAHIK-KANTIL, OOM Gerrit Abrahams EN TANTE HELEN ABRAHAMS, Rosaly Michiels, Roeland Abrahams EN Joke Abrahams Kampman, Marvyn Visbeen/Ritchie Visbeen/Lawrence Visbeen, Jolanda Cornelies EN NIELS VAN LEEUWEN, MIES EN Yvonne Rademaker (HBO-MWD), GERLOF LEISTRA, HET HISTORISCHE VERENIGING DIE LUYDEN VAN ’T HOOGE VEENE, JOHAN KANTIL, Jerry N. J. Vondeling, HET BOEKBINDCENTRUM IN ECHTEN, Armand Kantil, ARTHUR EN Chantal Kantil, NICOLETTE EN Kenny Nahafahik.Iemand vergeten?

Fony Kantil 25-02-18 12:27:29

Activitieten kalender Krontjong Toegoe Modern en Eddy Pendjol en Chakius Cornelies:- zondag 4 maart om 09:00 uur, omroep Rujak Manis Rtv Zoo. Thema 'Toegoenezen in Nederland vanaf 1967'- vrijdag 9 maart optreden KTM op Pasar Malam in Zwolle.- zaterdag 17 maart optreden KTM in Masoek Saja ( Kumpulan ) in Zwolle.- dinsdag 27 maart presentatie Eddy Pendol over Toegoenenzen in de Oosterkerk, Hoogeveen.
Veel kijk en luister plezier.

Fony Kantil 14-02-18 06:57:19

Wie levert een bijdrage voor het bloemenstrooisel voor het Tugu kerkhof en het aanvullen tekort aan donaties Restauratie Statenbijbel Toegoe Gemeenschap Nederland? Elke Euro is van harte welkom.
Fony Kantil, izv Bloemenstrooisel Tugu kerkhof en tekort restauratie NL40RABO0137540582.

Fony Kantil 14-02-18 06:56:07

13-02-2018
VIA MAIL ONTVANGEN VAN JERRY VONDELING EEN OVERZICHT KOSTEN BEKISTING STATENBIJBEL TOEGOE GEMEENSCHAP NEDERLAND EN EXTRA KOSTEN IVM DETERMINEREN HOUTWORM.
TOTALE KOSTEN WORDT OM EN NABIJ €575,-.
AAN DONATIES ONTVANGEN €484,50 (RESTAURATIE ÈN BEKISTING)
HELAAS GEEN RUIMTE VOOR EEN SCHENKING AAN HET IKBT.

Fony Kantil 12-02-18 19:46:54

Helaas is het nog niet bekend wat de totale kosten voor bekisting Statenbijbel Toegoe Gemeenschap Nederland, gaat worden. Er is nog onvoldoende aan donaties hiervoor ontvangen. Zie elders in Berichten wat er is gedoneerd.

Een donatie aan de vereniging IKBT (Ikatan Keluarga Besar Toegoe) laat ik vooralsnog achterwege.

Het is wel de bedoeling dat ik samen met oom Gerrit Abrahams, tante Hellen en tante Dina Abrahams, zsm bij aankomst in Jakarta, een bezoek breng aan de Tugukerk en het kerkhof. Daar gaan wij verse bloemenblaadjes strooien op de grafzerken van o.a. deToegoenese families, van wie de nazaten in Nederland wonen.

Wie een bijdrage wil leveren voor het bloemenstrooisel? Elke € welkom.
Fony Kantil, izv Bloemenstrooisel Tugu kerkhof NL40RABO0137540582.

Fony Kantil 07-02-18 19:59:45

Voor documenten 'Nationaal Archief' in Toegoe.nl. Ga op Archief staan, totdat je een geel balkje op je scherm ziet staan. Ga op het gele balkje staan. Je kunt dan de inhoud downloaden. De webdesigner zoekt naar een alternatief om de inhoud makkelijker tevoorschijn te halen.

Fony Kantil 04-02-18 15:21:48

Toegoe.nl
Houdt Toegoe.nl Archief in de gaten. Binnenkort de 1e serie documenten uit het Nationaal Archief 1962-1967!
Er volgen nog meer......

Fony Kantil 04-02-18 12:07:05

WIE HEEFT FILMOPNAMEN VAN DE TOEGOE REUNIE 2005 IN WESTERBORK, VOORHOF?
Stuur ze op naar mij, dan plaats ik het op Toegoe.nl
Fony Kantil, fony@live/0599-201969

1 2 3 4 5 > >>
Zoeken