Fony Kantil 28-10-20 15:30:52

Monografie genealogie Toegoe

Door: SIGE op 27 augustus 2020
Monografie genealogie Toegoe

Stichting Indisch Genealogisch Erfgoed heeft afgelopen 2 augustus gesproken met de onderzoekers vanuit de Toegoenese gemeenschap Ernst en George Cornelies, Roger Heerink en Fony Kantil over de vervolgstappen om de monografie van families uit Toegoe mogelijk te maken. Nu er subsidie is toegekend voor dit project is een grote stap voorwaarts gezet.

Uit het overleg is naar voren gekomen dat van de volgende families een genealogie zal worden opgenomen in de monografie:

Abrahams
Andries
Bacas
Braune (Braüne)
Corneli(e)s
Corua
Kantil
Lalenoh
Lauw
Michiels
Pendjol
Quiko
Salomon(s)
Seymons
Sopaheluwakan
Tan
Tomasouw.

Toegoe kerk circa 1925
Hierbij zullen vanaf de eerste voorouder in Toegoe de nakomelingen in mannelijke lijn en de kinderen van dochters worden uitgewerkt.

Per familie zijn 1 of meerdere vertegenwoordigers gevraagd die zullen bijdragen aan het verzamelen van de genealogische informatie per familie.

Om de monografie mogelijk te maken is het van groot belang dat wij van de families zo compleet mogelijke informatie ontvangen door de gezinsbladen in te vullen, zoveel mogelijk onderbouwd aan de hand van scans of foto’s van brondocumenten zoals akten van de burgerlijke stand, doopakten, et cetera.

Voor vragen over of bijdragen aan het project kan contact worden opgenomen met de redactie via redactie@indischgenealogischerfgoed.nl

Fony Kantil 28-10-20 14:52:38

Op Facebook Genealogie Toegoe een actueel overzicht van de ontvangen gezinsbladen per land en per familie. Als u nog geen gezinsblad heeft opgestuurd en uw gezin opgenomen wilt zien in de monografie, mail dan aan redactie@indischgenealogischerfgoed.nl en wij zenden u een blanco gezinsblad toe.
On FB Genealogie Toegoe an up-to-date overview of the family sheets received per country and per family. If you have not yet sent a family sheet and want to see your family included in the monograph, please email redactie@indischgenealogischerfgoed.nl and we will send you a blank family sheet.
Di FB Genealogie Toegoe gambar terkini tentang lembaran keluarga yang diterima per negara dan per keluarga. Jika Anda belum mengirimkan majalah keluarga dan ingin melihat keluarga Anda termasuk dalam monograf, silakan kirim email ke redactie@indischgenealogischerfgoed.nl dan kami akan mengirimkan majalah keluarga kosong.

Fony Kantil 28-10-20 14:47:45

Nog even, dan heb ik het boek van Kevin Felter, ‘ Kind in Indië’, binnen. Oral History van oom Waldie Tomasouw, tante Riet Lewerissa-Abrahams, oom Hanny Tomasouw, oom Gerrit Abrahams, tante Dien Abrahams. Tante Sylvia Tomasouw-Hunt, ik, Fony Kantil, breng het boek van oom Waldie, zoals afgesproken, persoonlijk bij u thuis. Anton Tomasouw, exemplaar van jouw pa wordt per post verstuurd. Amsterdam ligt iets te ver van 2e Mond.
Wil je ook een exemplaar? Bestel via https://igv.nl/geschiedenis-igv/

Fony Kantil 27-09-20 09:23:00

Monografie genealogie Toegoe

Door: SIGE op 27 augustus 2020
Monografie genealogie Toegoe

Stichting Indisch Genealogisch Erfgoed heeft afgelopen 2 augustus gesproken met de onderzoekers vanuit de Toegoenese gemeenschap Ernst en George Cornelies, Roger Heerink en Fony Kantil over de vervolgstappen om de monografie van families uit Toegoe mogelijk te maken. Nu er subsidie is toegekend voor dit project is een grote stap voorwaarts gezet.

Uit het overleg is naar voren gekomen dat van de volgende families een genealogie zal worden opgenomen in de monografie:

Abrahams
Andries
Bacas
Braune (Braüne)
Corneli(e)s
Corua
Kantil
Lalenoh
Lauw
Michiels
Pendjol
Quiko
Salomon(s)
Seymons
Sopaheluwakan
Tan
Tomasouw.

Toegoe kerk circa 1925
Hierbij zullen vanaf de eerste voorouder in Toegoe de nakomelingen in mannelijke lijn en de kinderen van dochters worden uitgewerkt.

Per familie zijn 1 of meerdere vertegenwoordigers gevraagd die zullen bijdragen aan het verzamelen van de genealogische informatie per familie.

Om de monografie mogelijk te maken is het van groot belang dat wij van de families zo compleet mogelijke informatie ontvangen door de gezinsbladen in te vullen, zoveel mogelijk onderbouwd aan de hand van scans of foto’s van brondocumenten zoals akten van de burgerlijke stand, doopakten, et cetera.

Voor vragen over of bijdragen aan het project kan contact worden opgenomen met de redactie via redactie@indischgenealogischerfgoed.nl

Fony Kantil 27-09-20 09:18:25

SIGE nieuws:
Periodiek zullen we een overzicht geven van ontvangen gezinsbladen.
Status per 21 september 2020:
4 uit Indonesië
13 uit Nederland
In totaal 17.
Wilt u met uw gezin opgenomen worden in de monografie stuur dan het gezinsblad aan redactie@indischgenealogischerfgoed.nl
Ook al u nog geen gezinsblad heeft kunt het bij ons opvragen.

Fony Kantil 28-08-20 13:30:28

Monografie Toegoe

Stichting Indisch Genealogisch Erfgoed heeft afgelopen 2 augustus gesproken met de onderzoekers vanuit de Toegoenese gemeenschap Ernst en George Cornelies, Roger Heerink en Fony Kantil over de vervolgstappen om de monografie van families uit Toegoe mogelijk te maken. Nu er subsidie is toegekend voor dit project is een grote stap voorwaarts gezet.
Uit het overleg is naar voren gekomen dat van de volgende families een genealogie zal worden opgenomen in de monografie:

Abrahams, Andries, Bacas, Braune (Braüne), Corneli(e)s , Corua, Kantil, Lalenoh, Lauw, Michiels, Pendjol, Quiko, Salomon(s), Seymons, Sopaheluwakan, Tan en Tomasouw.

Hierbij zullen vanaf de eerste voorouder in Toegoe de nakomelingen in mannelijke lijn en de kinderen van dochters worden uitgewerkt.
Per familie zijn 1 of meerdere vertegenwoordigers gevraagd die zullen bijdragen aan het verzamelen van de genealogische informatie per familie.

Om de monografie mogelijk te maken is het van groot belang dat wij van de families zo compleet mogelijke informatie ontvangen door de gezinsbladen in te vullen, zoveel mogelijk onderbouwd aan de hand van scans of foto’s van brondocumenten zoals akten van de burgerlijke stand, doopakten, et cetera.

Voor vragen over of bijdragen aan het project kan contact worden opgenomen met Ralph Ravestijn, Fony Kantil, George Cornelies of Roger Heerink via Facebook Messenger of via redactie@indischgenealogischerfgoed.nl

Wilt u dat uw gegevens zoals naam, geboortedatum- en plaats opgenomen worden in de monografie, dan moet u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hiervoor expliciet toestemming verlenen aan Stichting Indisch Genealogisch Erfgoed.
Door een bericht te sturen aan de redactie kunnen wij u hier verder over informeren.

Fony Kantil 22-08-20 22:44:22

In Archief: te beluisteren, radiodocumentaire van Tanneke de Groot ‘Toegoe, een koloniale erfenis’.

Fony Kantil 19-08-20 23:50:59

Roger Heerink, 3 augustus 2020
Vergadering van onderzoekers en leden van Stichting Indisch Genealogisch Erfgoed (SIGE) doen historisch en genealogisch onderzoek naar de Tugu gemeenschap.

Het project moet resulteren in een boek en staat gepland voor eind 2022. De geschiedenis van Mardijker, oude documenten, de oorsprong van de Tugu achternamen maar ook DNA-onderzoek zullen besproken worden.

Als er iemand is die ons enige input / info kan geven over de Tugu familie genealogie. (Burgerregister, doop-en begrafenisregisters of stamboomkaarten uit de periode 1850-1950) Uw hulp is zeer welkom.

Fony Kantil 19-08-20 23:47:48

De oudste Toegoenees, is vannacht, dinsdag 18 augustus 2020 om 2:30 uur, op 88 jarige leeftijd heengegaan...Tante Riet Lewerissa-Abrahams.
Maandag 24 augustus is een troostdienst en dinsdag 25 augustus om 11:00 uur wordt een kerkdienst gehouden. De begrafenis vindt plaats om 14.30 uur. Toegoenees yang tertua meninggal tadi malam. Yam 2:30...Tante Riet Lewerissa-Abrahams, 88 Tahun.
Ada kebaktian penghiburan pada hari Senin, 24 Agustus, dan kebaktian gereja pada hari Selasa, 25 Agustus pukul 11:00. Pemakaman akan berlangsung pada pukul 2.30 siang.

Fony Kantil 11-08-20 06:30:31

In Archief een deel van het manuscript van tante Frida Manusama. Nazaat van oervader Abrahams. De genealogie van Toegoenese familienamen volgt nog.

Historisch-genealogische onderzoeksprojecten van Stichting Indisch Genealogisch Erfgoed (SIGE)

SIGE heeft in het kader van de regeling ‘Collectieve erkenning Indisch en Moluks Nederland’ van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport subsidie ontvangen voor het uitvoeren van twee historisch-genealogische onderzoeksprojecten. Deze projecten moeten resulteren in boeken over respectievelijk de perkeniers op Banda en de inheemse Christengemeenschap te Toegoe bij Batavia, tegenwoordig een wijk van Jakarta. De verschijning van beide boeken staat gepland voor 2022.

Door middel van historisch en genealogisch onderzoek worden beide bevolkingsgroepen in beeld gebracht en in hun historische context geplaatst. Afhankelijk van de beschreven groep, wordt onder meer aandacht besteed aan de sociale en geografische herkomst van de betreffende families, de mate waarin men binnen de eigen groep trouwde, sociale en geografische herkomst van huwelijkspartners van buiten, beroepsmatige activiteiten, contacten met de inheemse bevolking, de rol van vrouwen, het Indische concubinaat, slavernij, de houding van het Nederlands-Indische gouvernement jegens beide groepen en de repatriëring.

Inmiddels zijn verschillende onderzoekers volop bezig met het verzamelen van gegevens. SIGE komt graag in contact met mensen – bijvoorbeeld personen die tot de onderzochte groepen behoren, geïnteresseerde buitenstaanders, genealogen en historici – die iets kunnen meedelen over de Toegoenese Christengemeenschap of de Bandanese perkeniers en hun kennis willen delen. Zij kunnen – ook voor vragen over beide projecten – contact op nemen via het e-mailadres redactie@indischgenealogischerfgoed.nl.

1 2 3 4 5 > >>
Zoeken