Martin Leussink 29-05-20 20:58:19

Gemeente en jongeren van de gemeente, allereerst wil ik jullie als geheel een gezegend Pinksteren wensen, God wil ons een wegwijzer meegeven die ons aan Zijn hand in de juiste richting stuurt. Zijn Geest wil vanuit ons hart Zijn liefde laten voelen en daar mogen we blij van worden, we zijn nooit alleen, Hij is er bij.
Ten tweede wil ik langs deze weg vooral de jongeren die bezig zijn geweest met de organisatie van de dienst op 2e Pinksterdag hartelijk danken voor je inzet. Mooi dat jullie meewerken en denken hoe die blijde boodschap van Pinksteren gestalte te geven en uit te willen dragen. Ik hoop en bidt dat vele mensen met die boodschap verder het leven in willen gaan.

Martin Leussink 26-04-20 20:21:12

Gemeente, jong en oud, via deze weg wil ik u en jullie een goede Koningsdag toewensen. Het zal anders zijn dan we gewend waren. Toch mag er dankbaarheid zijn dat we vanuit de geschiedenis een aardse koning kregen die de Bijbel als uitgangspunt van zijn regeren stelde. We kunnen morgen nog meer dankbaar zijn met onze hemelse Koning die niet een enkele dag vreugde brengt, maar voor eeuwig blijdschap geeft. Laten we bidden met die aloude woorden van het "Wilhelmus":

Mijn schild ende betrouwen
Zijt Gij mijn God en Heer.
Op U zo wil ik bouwen
verlaat mij nimmermeer.
Dat ik toch vroom mag blijven,
Uw dienaar t' aller stond,
De tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Aikina 24-04-20 17:17:18

Een gebed voor deze bijzondere tijd waar we met elkaar doorheen moeten.
Tegengekomen in Visie.

GEBED VOOR DE ZORG.

Grote Heelmeester, onze kennis schiet tekort en ons weten is maar ten dele.

Daarom: inspireer de dokters,
de verplegers en ieder die zorg biedt met Uw Geest.
U die ons bedacht heeft, atoom voor atoom
geef kennis aan iedereen die zoekt naar een oplossing, een geneesmiddel.

U belooft nieuwe kracht voor iedereen die u verwacht.
Geef kracht op plekken waar men wanhopig wacht op verlichting,
op rust, op hoop, op U
Geef kracht op ziekenzalen, op intensieve cares, in verzorgingshuizen,
in 12-uursdiensten en in slaapkamers.
Geef kracht waar we moe zijn van het zorgen
van zorgen maken
van elkaars aanwezigheid
van de lange onzekerheid.
Draag waar het onze draagkracht te boven gaat.

U, die zoekt wat verloren is,
geef Uw ogen en Uw hart aan ons allemaal,
zodat geen mens zich verloren zal voelen.

Want ook en juist in deze tijd bidden we:
Laat Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.

Uw koninkrijk komen.
Geef wat we vandaag nodig hebben.

Want we zijn van U en het is Uw koninkrijk

Het is Uw kracht waar we van leven
en Uw heerlijkheid in eeuwigheid.

Amen.

Aikina 19-04-20 14:51:26


Het gebed dat verhoord werd maar anders dan wij verwachten..

Ik vroeg om kracht en God gaf me moeilijkheden om me sterk te maken.
Ik vroeg om wijsheid en God gaf me problemen om op te lossen.
Ik vroeg om voorspoed en God gaf me verstand en spierkracht om mee te
werken.
Ik vroeg om moed en God gaf me gevaren om te overwinnen.
Ik vroeg om liefde
en God gaf me mensen om lief te hebben.
Ik vroeg om gunsten en God gaf me kansen.
Ik ontving niets van wat ik vroeg maar ik ontving alles wat ik nodig had.

Aikina wolfs 10-04-20 09:43:29


Een citaat dat ik tegenkwam en graag wil delen.

Goede Vrijdag.
OnzeGod is er, dat zit in Zijn naam. Hij is in de thuisisolatie, want Hij kent de diepste eenzaamheid. Hij is in de diepe pijn, want Hij is een gewonde God.
Hij is er tot in de dood, want Hij was dood. Hij is er als woorden tekort schieten, want Hij heeft gezwegen in Zijn lijden. Als we naar het kruis kijken zien we God.
Het kruis is niet het eind. Jezus is opgestaan. Het lijden heeft niet het laatste woord, God dank. Wat een rijkdom dat we in de gekruisigde Jezus een God ontmoeten die de minste wordt. Die ons voorgaat in het lijden. Een God die zich niet in glimmende perfectie of bulderende macht laat zien maar in pijn en wonden.

M.Leussink 23-03-20 15:04:32

Catechisanten, wat ben ik blij met jullie, een geweldige actie om onze ouderen te laten zien dat ze niet vergeten worden. Ik heb nu meer van jullie geleerd dan jullie misschien van mij.
Je hebt op deze manier Gods liefde laten zien en dat zegt meer dan duizend woorden. Dank jullie wel daarvoor. Toppers !!!!

jan en mina roelfsema 22-03-20 18:51:42

mooi gebaar van de catechisanten de cake waslekker

peter / Janneke van der Laan 22-03-20 09:05:56

Chapeau voor de jeugd van onze kerk. erg bemoedigend om hun inzet in deze tijd te zien. Dit is geloof met hoofd EN handen. dat is precies van Jezus bedoeld als Hij zegt geloof zonder werken is leeg. een goed voorbeeld voor ons ouderen.

peter / Janneke van der Laan 21-03-20 23:11:21

chapeau voor de catechisanten, we zien in jullie de bemoediging die we nodig hebben in tijden als deze.
dank jullie wel. Kunnen we als ouderen een voorbeeld aan nemen.

Peter van der Laan 13-03-20 22:21:07

Hallo gemeenteleden, we zullen elkaar de komende weken niet treffen in de erediensten. een groot gemis. gelukkig kunnen we nu informatie uitwisselen via dit gastenboek. hierbij de uitnodiging om elkaar vooral de komende tijd digitaal te ontmoeten en te bemoedigen. namens de kerkenraad wens ik ieder Gods nabijheid ook als u thuis de diensten beluisterd.

1 2
Terug naar homepage
 


-Telefonsich bereikbaar
-Snelle reacties
-Supersnelle SSD hosting
-Voor welke website een gepaste oplossing
-Al vanaf € 1,95 p/m
-Gratis verhuisservice
Klik hier en begin

-20+ jaar ervaring
-Grootste aanbieder van Nederland
-Gratis SEO-check
Klik hier voor gratis en vrijblijvend advies